Tổng đài IP Grandstream


Tổng đài IP Grandstream UCM6300A (audio)
GRANDSTREAM UCM6300A

Tổng đài IP Grandstream UCM6300A (audio)

Tổng đài IP UCM6300A - 250 user, 50 cuộc gọi đồng thời - Kết nối làm việc online qua cloud với 25 máy, 4 kênh gọi qua di động và Web - Thoại hội nghị audio 5..

Liên hệ

Tổng đài IP Grandstream UCM6301 (Video và audio)
GRANDSTREAM UCM6301

Tổng đài IP Grandstream UCM6301 (Video và audio)

Tổng đài IP UCM6301 - Tổng đài hợp nhất họp video và thoại - 500 user, 75 cuộc gọi đồng thời, 1 cổng PSTN, 1 cổng máy lẻ analog (tự động kết nối khi mất điện) ..

Liên hệ

Tổng đài IP Grandstream UCM6302 (Video và audio)
GRANDSTREAM UCM6302

Tổng đài IP Grandstream UCM6302 (Video và audio)

Tổng đài IP UCM6302 - Tổng đài hợp nhất họp video và thoại - 1000 user, 150 cuộc gọi đồng thời, 2 cổng PSTN, 2 cổng máy lẻ analog (tự động kết nối khi mất điện..

Liên hệ

Tổng đài IP Grandstream UCM6302A (audio)
GRANDSTREAM UCM6302A

Tổng đài IP Grandstream UCM6302A (audio)

Tổng đài IP UCM6302A - 500 user, 75 cuộc gọi đồng thời, 2 cổng PSTN, 2 cổng máy lẻ analog (tự động kết nối khi mất điện) - Kết nối làm việc online qua cloud v..

Liên hệ

Tổng đài IP Grandstream UCM6304 (Video và audio)
GRANDSTREAM UCM6304

Tổng đài IP Grandstream UCM6304 (Video và audio)

Tổng đài IP UCM6304 - Tổng đài hợp nhất họp video và thoại - 2000 user, 300 cuộc gọi đồng thời, 4 cổng PSTN, 4 cổng máy lẻ analog (tự động kết nối khi mất điện..

Liên hệ

Tổng đài IP Grandstream UCM6304A (audio)
GRANDSTREAM UCM6304A

Tổng đài IP Grandstream UCM6304A (audio)

Tổng đài IP UCM6304A - 1000 user, 150 cuộc gọi đồng thời, 4 cổng PSTN, 4 cổng máy lẻ analog (tự động kết nối khi mất điện) - Kết nối làm việc online qua cloud..

Liên hệ

Tổng đài IP Grandstream UCM6308 (Video và audio)
GRANDSTREAM UCM6308

Tổng đài IP Grandstream UCM6308 (Video và audio)

Tổng đài IP UCM6308 - Tổng đài hợp nhất họp video và thoại - 3000 user, 450 cuộc gọi đồng thời, 8 cổng PSTN, 8 cổng máy lẻ analog (tự động kết nối khi mất điện..

Liên hệ

Tổng đài IP Grandstream UCM6308A (audio)
GRANDSTREAM UCM6308A

Tổng đài IP Grandstream UCM6308A (audio)

Tổng đài IP UCM6308A - 1500 user, 200 cuộc gọi đồng thời, 8 cổng PSTN, 8 cổng máy lẻ analog (tự động kết nối khi mất điện) - Kết nối làm việc online qua cloud..

Liên hệ

Tổng đài IP Grandstream UCM6510
GRANDSTREAM UCM6510

Tổng đài IP Grandstream UCM6510

Tổng đài IP grandstream UCM6510, - Màn hình hiển thị thông tin - Tích hợp sẵn cổng E1, 2 cổng FXO và 2 cổng FXS - Tích hợp sẵn 2000 sip extension - Hỗ trợ 2 cổ..

Liên hệ

Điện thoại IP Grandstream GXP1450
GRANDSTREAM GXP1450

Điện thoại IP Grandstream GXP1450

Điện thoại IP, 2 cổng LAN 10/100 có PoE, 2 tài khoản SIP, Màn hình LCD, Jack tai nghe RJ9, Contact 500 số, Call log 200 số..

Liên hệ

Điện thoại IP Grandstream GXP2130
GRANDSTREAM GXP2130

Điện thoại IP Grandstream GXP2130

Điện thoại IP, 2 cổng LAN 10/100/1000 có PoE, 3 tài khoản SIP, Màn hình LCD, Jack tai nghe RJ9, Contact 500 số, Call log 200 số, OpenVPN, 8 phím gọi nhanh BLF, ..

Liên hệ

Điện thoại IP Grandstream GXP2135
GRANDSTREAM GXP2135

Điện thoại IP Grandstream GXP2135

Điện thoại IP, 2 cổng LAN 10/100/1000 có PoE, 3 tài khoản SIP, Màn hình LCD, Jack tai nghe RJ9, Contact 500 số, Call log 200 số, OpenVPN, 32 phím gọi nhanh BLF ..

Liên hệ

Điện thoại IP Grandstream GXP2140
GRANDSTREAM GXP2140

Điện thoại IP Grandstream GXP2140

Điện thoại IP sử dụng cho 4 tài khoản SIP, màn hinh mầu, jack cắm tai nghe, đèn báo voiceamail. 2 cổng RJ45 - 10/100/1000, tích hợp blutooth, PoE, cổng USB, hỗ ..

Liên hệ

Điện thoại IP video call, Wifi, Bluetooth Grandstream GXV3240
GRANDSTREAM GXV3240

Điện thoại IP video call, Wifi, Bluetooth Grandstream GXV3240

6 tài khoản SIP, hỗ trợ video camera, màn hình 4,3", tích hợp sẵn camera, hỗ trợ thoại skype…hỗ trợ wifi, blutooth..

Liên hệ

Base phát điện thoại IP dectphone không dây Grandstream DP750
GRANDSTREAM DP750

Base phát điện thoại IP dectphone không dây Grandstream DP750

Điện thoại IP dectphone không dây DP750 hỗ trợ PoE – Cho phép kết nối 5 tay con DP720, DP722, DP730 (không bao gồm tay con), hỗ trợ quản lý kết nối Cloud..

Liên hệ

Base phát điện thoại IP dectphone không dây Grandstream DP752
GRANDSTREAM DP752

Base phát điện thoại IP dectphone không dây Grandstream DP752

Điện thoại IP dectphone không dây DP752 hỗ trợ PoE – Cho phép kết nối 5 tay con DP720, DP722, DP730 (không bao gồm tay con), hỗ trợ quản lý kết nối Cloud..

Liên hệ

Điện thoại IP Grandstream GRP2601, quản lý cloud
GRANDSTREAM GRP2601

Điện thoại IP Grandstream GRP2601, quản lý cloud

Điện thoại IP Grandstream GRP2601, 2 cổng LAN 10/100 (không PoE), 2 tài khoản SIP, Màn hình LCD, Jack tai nghe RJ9, Contact 1000 số, Call log 200 số, OpenVPN, t..

Liên hệ

Điện thoại IP Grandstream GRP2601P, quản lý cloud
GRANDSTREAM GRP2601P

Điện thoại IP Grandstream GRP2601P, quản lý cloud

Điện thoại IP, 2 cổng LAN 10/100, có PoE, 2 tài khoản SIP, Màn hình LCD, Jack tai nghe RJ9, Contact 1000 số, Call log 200 số, tích hợp quản lý Cloud..

Liên hệ

Điện thoại IP Grandstream GRP2602, quản lý cloud
GRANDSTREAM GRP2602

Điện thoại IP Grandstream GRP2602, quản lý cloud

Điện thoại IP GRP2602 - 4 tài khoản Sip, 2 cổng mạng 10/100 - Màn hình LCD 2,21" đèn nền ban đêm, jack cắm tai nghe, danh bạ 2000 số tự động đồng bộ toàn công t..

Liên hệ

Điện thoại IP Grandstream GRP2602P, quản lý cloud
GRANDSTREAM GRP2602P

Điện thoại IP Grandstream GRP2602P, quản lý cloud

Điện thoại IP GRP2601P - 4 tài khoản Sip, 2 cổng mạng 10/100, PoE - Màn hình LCD 2,21" đèn nền ban đêm, jack cắm tai nghe, danh bạ 2000 số tự động đồng bộ toàn ..

Liên hệ

Điện thoại IP Grandstream GRP2603, quản lý cloud
GRANDSTREAM GRP2603

Điện thoại IP Grandstream GRP2603, quản lý cloud

Điện thoại IP GRP2603 - Gigabit - 6 tài khoản Sip, 2 cổng mạng 10/100/1000 - Màn hình LCD 2,48" đèn nền ban đêm, jack cắm tai nghe, danh bạ 2000 số tự động đồng..

Liên hệ

Điện thoại IP Grandstream GRP2603P, quản lý cloud
GRANDSTREAM GRP2603P

Điện thoại IP Grandstream GRP2603P, quản lý cloud

Điện thoại IP GRP2603P- Gigabit- 6 tài khoản Sip, 2 cổng mạng 10/100/1000, PoE- Màn hình LCD 2,48" đèn nền ban đêm, jack cắm tai nghe, danh bạ 2000 số tự động đ..

Liên hệ

Điện thoại IP Grandstream GRP2604, quản lý cloud
GRANDSTREAM GRP2604

Điện thoại IP Grandstream GRP2604, quản lý cloud

Điện thoại IP GRP2604 - Gigabit - 6 tài khoản Sip, 2 cổng mạng 10/100/1000 - Màn hình LCD 2,48" đèn nền ban đêm, jack cắm tai nghe, danh bạ 2000 số tự động đồng..

Liên hệ

Điện thoại IP Grandstream GRP2604P, quản lý cloud
GRANDSTREAM GRP2604P

Điện thoại IP Grandstream GRP2604P, quản lý cloud

Điện thoại IP GRP260P - Gigabit - 6 tài khoản Sip, 2 cổng mạng 10/100/1000, PoE - Màn hình LCD 2,48" đèn nền ban đêm, jack cắm tai nghe, danh bạ 2000 số tự độn..

Liên hệ

Điện thoại IP Grandstream GRP2612P, quản lý cloud
GRANDSTREAM GRP2612P

Điện thoại IP Grandstream GRP2612P, quản lý cloud

Điện thoại IP, 2 cổng mạng LAN/PC, 2 tài khoản SIP, Màn hình mầu 2.4", Jack tai nghe RJ9, hỗ trợ PoE, hỗ trợ quản lý kết nối Cloud Chú ý: Không bao gồm adapter..

Liên hệ

Điện thoại IP Grandstream GRP2613, quản lý cloud
GRANDSTREAM GRP2613

Điện thoại IP Grandstream GRP2613, quản lý cloud

Điện thoại ip GRP2613 - Màn hình mầu 2.8 inch - 3 tài khoản SIP, âm thanh chuẩn HD - 2 cổng mạng Gigabit hỗ trợ PoE, - Danh bạ 1000 số, lịch sử cuộc gọi 2000 số..

Liên hệ

Điện thoại IP Grandstream GRP2614, quản lý cloud
GRANDSTREAM GRP2614

Điện thoại IP Grandstream GRP2614, quản lý cloud

Điện thoại ip GRP2614 - 2 màn hình mầu 2,8 và 2,4 inch - 4 tài khoản SIP, âm thanh chuẩn HD - 2 cổng mạng Gigabit hỗ trợ PoE, hỗ trợ wifi 2.4/5Ghz, bluetooth k..

Liên hệ

Điện thoại IP Grandstream GRP2615, quản lý cloud
GRANDSTREAM GRP2615

Điện thoại IP Grandstream GRP2615, quản lý cloud

Điện thoại ip GRP2615 - Màn hình mầu 4,3 - 5 tài khoản SIP, âm thanh chuẩn HD - 2 cổng mạng Gigabit hỗ trợ PoE, hỗ trợ wifi 2.4/5Ghz, bluetooth kết nối tai nghe..

Liên hệ

Điện thoại IP Grandstream GRP2616, quản lý cloud
GRANDSTREAM GRP2616

Điện thoại IP Grandstream GRP2616, quản lý cloud

Điện thoại ip GRP2616 - 2 màn hình mầu 4,3 và 2,4 inch - 6 tài khoản SIP, âm thanh chuẩn HD - 2 cổng mạng Gigabit hỗ trợ PoE, hỗ trợ wifi 2.4/5Ghz, bluetooth k..

Liên hệ

Điện thoại IP Grandstream GRP2624, quản lý cloud
GRANDSTREAM GRP2624

Điện thoại IP Grandstream GRP2624, quản lý cloud

Điện thoại ip GRP2624 - Màn hình mầu 2.8 inch - 4 tài khoản SIP, âm thanh chuẩn HD, thoại hội nghị 5 bên - 2 cổng mạng Gigabit hỗ trợ PoE, - Tích hợp wifi 2.4/5..

Liên hệ

Điện thoại IP Grandstream GRP2634, quản lý cloud
GRANDSTREAM GRP2634

Điện thoại IP Grandstream GRP2634, quản lý cloud

Điện thoại ip GRP2624 - Màn hình mầu 2.8 inch - 4 tài khoản SIP, âm thanh chuẩn HD, thoại hội nghị 5 bên - 8 phím gọi nhanh - 2 cổng mạng Gigabit hỗ trợ PoE, -..

Liên hệ

Bộ bàn phím quản lý trạng thái 20 phím GBX20 (20 phím, kết nối với GRP2615 và GXV3350)
GRANDSTREAM GBX20

Bộ bàn phím quản lý trạng thái 20 phím GBX20 (20 phím, kết nối với GRP2615 và GXV3350)

Bộ bàn phím quản lý trạng thái 20 phím GBX20, kết nối với điện thoại GRP2615 và GXV3350..

Liên hệ

Hiển thị 1 đến 32 trong tổng số 51 (2 Trang)

Tổng đài điện thoại ip Grandstream là sản phẩm của công ty Grandstream Networks có trụ sở tại Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ. Là thương hiệu nổi tiếng toàn cầu về IP voice, video communications equipment, video surveillance, gateways and analog telephone adapters (ATAs).

Tổng đài ip Grandstream có thể kết nối nhiều chi nhánh để tiết kiệm chi phí, cho phép kết nối từ 500 đến 2000 máy nhánh mà không cần phải mua licence.

Ngoài ra, tổng đài ip Grandstream còn cho phép tạo Room cho nhiều người tham gia họp hội nghị đồng thời, cho phép trên 10 người tham gia họp cùng lúc nói chuyện miễn phí qua mạng LAN/IP/Internet. Tính năng điều khiển cuộc họp hội nghị đơn giản dễ dàng thông qua một phím bấm.

Đặc biệt, tổng đài ip Grandstream rất dễ cấu hình thông qua giao diện Web, thuận lợi cho người sử dụng. Dễ dàng tích hợp với các nhà cung cấp dịch vụ khác và mở rộng tổng đài mà không cần nâng cấp phần cứng.


1. Tính năng của tổng đài IP grandstream:

- Sử dụng cho 300 người dùng, 500 máy nhánh SIP và 60 cuộc gọi đồng thời

- Cập nhật Firmware, tự động đăng ký, cập nhật máy nhánh SIP

- Cấu hình dễ dàng thông qua giao diện Web

Gọi điện:

- Hỗ trợ chuyển cuộc gọi kèm theo nhạc nền trong thời gian chuyển

- Ghi âm các cuộc gọi (nghe lại qua giao diện web), các cuộc gọi hàng đợi, để lại tin nhắn thoại (voicemail)

- Thống kê lưu lượng cuộc gọi: Ngày, giờ, số điện thoại, thời gian cuộc gọi…

- Hỗ trợ các cuộc gọi có video

- Hỗ trợ fax, voicemail chuyển thông tin tới email

- Hỗ trợ nhận các cuộc gọi video từ thiết bị camera

- Sử dụng phần mềm soft phone trên máy tính hoặc smart phone làm máy nhánh cho tổng đài 

- Truy cập, quản lý hệ thống ở bất kỳ đâu qua Internet

2. Lợi ích của tổng đài điện thoại Ip Grandstream:

- Đảm bảo thông tin liên lạc nội bộ ổn định

- Dễ dàng mở rộng mà không cần nâng cấp phần cứng, giảm chi phí đầu tư

- Tự động trả lời cuộc gọi, lập trình phân bổ cuộc gọi, hộp thư thoại, báo cáo thống kê

- Cài đặt dễ dàng, nhanh chóng như một phần mềm chạy trên máy chủ

- Tận dụng được hạ tầng mạng nội bộ

- Quản trị thông tin nhanh chóng qua giao diện web


Cần tư vấn sản phẩm Tổng đài IP Grandstream

Qua những thông tin sản phẩm trên, Công ty Thái Phong hy vọng đã giúp bạn chọn được Tổng đài IP Grandstream đúng mục đích để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.
Nếu bạn cần thông tin thêm để chọn mua Tổng đài IP Grandstream phù hợp vui lòng liên hệ để được tư vấn thêm.


Cách lắp đặt Tổng đài IP Grandstream như thế nào, có dễ không ???

Cách lắp đặt Tổng đài IP Grandstream rất đơn giản, mỗi sản phẩm đều có tài liệu hướng dẫn đi kèm, đồng thời khi đặt mua Tổng đài IP Grandstream của công ty thì bộ phận kỹ thuật của công ty sẽ hướng dẫn lắp đặt hoàn chỉnh và sử dụng thành thạo.
Nhận lắp đặt Tổng đài IP Grandstream tận nơi giá rẻ với chi phí thỏa thuận, hậu mãi tốt.


Lắp đặt trọn gói Tổng đài IP Grandstream giá rẻ ở đâu và cần yêu cầu gì?

Dịch vụ lắp đặt trọn gói Tổng đài IP Grandstream giá rẻ là một giải pháp hiệu quả hiện nay dành cho các doanh nghiệp, công ty, cá nhân, hộ gia đình… Tổng đài IP Grandstream trở thành thiết bị ưa chuộng hàng đầu của mọi gia đình và các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Dịch vụ lắp đặt Tổng đài IP Grandstream giá rẻ là nhu cầu tất yếu của các khách hàng hiện nay. Công ty Thái Phong luôn chú trọng sản phẩm chất lượng đảm bảo sử dụng và hoạt động hiệu quả dài lâu. Cùng đội ngũ kỹ thuật lành nghề, chuyên nghiệp, chu đáo với khách hàng.
Nắm bắt được nhu cầu cũng như những khó khăn của khách hàng, Công ty Thái Phong cung cấp gói lắp đặt Tổng đài IP Grandstreamtrọn bộ giá rẻ. Cam kết các chế độ bảo hành chính hãng, hậu mãi hấp dẫn. Giúp khách hàng yên tâm hơn trong suốt quá trình sử dụng.
Công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, lắp đặt Tổng đài IP Grandstream cho Công ty, Doanh nghiệp, Shop thời trang, Khu phố, Tiệm vàng - Kim cương, Nhà xưởng, Khu công nghiệp, Công trình công cộng...
Tư vấn thi công, khảo sát lắp đặt tận nơi trong nhà, ngoài trời, tính toán chi phí và bảng giá thi công lắp đặt theo phương án tối ưu nhất, tiết kiệm chi phí tối đa.


HDSD Tổng đài IP Grandstream - Cài đặt cấu hình, chia sẻ Tổng đài IP Grandstream chính hãng

Tài liệu hướng dẫn cài đặt Tổng đài IP Grandstream , cấu hình và chia sẻ Tổng đài IP Grandstream , Hướng dẫn sử dụng Tổng đài IP Grandstream, Phần mềm trên máy tính, Apps điện thoại từ xa qua Zalo, Facebook, Teamviewer, Ultraview.
Quý khách cần tìm hướng dẫn cài đặt sử dụng Tổng đài IP Grandstream vui lòng download tại: Hướng dẫn sử dụng


Bảng giá bán Tổng đài IP Grandstream giá rẻ nhất tại tp hcm và các tỉnh lân cận, Phân phối sỉ lẻ dự án thợ lắp đặt.

Liên hệ kinh doanh để có bảng báo giá Tổng đài IP Grandstream mới nhất hiện tại.Mua Tổng đài IP Grandstream ở đâu giá rẻ và có dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng tốt nhất ?

Công ty Thái Phongcửa hàng bán Tổng đài IP Grandstream giá rẻ và hỗ trợ giao hàng tận nơi, an toàn, nhanh chóng.
Được sự ủy quyền làm đại lý cung cấp, lắp đặt và là công ty phân phối Tổng đài IP Grandstream, cho nên Công ty Thái Phong cam kết sẽ là nơi bán Tổng đài IP Grandstream giá rẻ, cùng với chiều chính sách và chế độ hậu mãi tốt nhất.
Nhanh tay liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất nếu bạn đang cần mua Tổng đài IP Grandstream hoặc cần tư vấn xem Tổng đài IP Grandstream nào chất lượng tốt

 • CAM KẾT BÁN HÀNG VÀ BẢO HÀNH
 • - Hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng
 • - Sản phẩm chính hãng mới 100%.
 • - Không bán hàng kém chất lượng
 • - Bảo hành bằng tem theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
 • - Đầy đủ phụ kiện đi kèm, tài liệu hướng dẫn sử dụng.
 • - Luôn có giá tốt cho thương mại và kỹ thuật
 • QUYỀN LỢI KHI MUA HÀNG
 • - Có ship COD toàn quốc.
 • - Kiểm tra sản phẩm tại nhà.
 • - Nhận hàng thanh toán tại nhà.
 • - Có lắp đặt tận nơi với chi phí thỏa thuận.
 • - Miễn phí giao hàng nội thành với đơn hàng > 3tr.
 • - Đăng ký thành viên để có cơ hội trở thành đại lý thân thiết.


Chuyên mua bán phân phối thi công lắp đặt Tổng đài IP Grandstream giá rẻ, uy tín, hậu mãi tốt tại tphcm và các tỉnh lân cận

5
Chuyên : cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan như: lắp đặt camera quan sát , lắp đặt tổng đài điện thoại , Lắp đặt hệ thống báo trộm , thi công mạng nội bộ , Sửa chữa camera quan sát , Lắp đặt điện văn phòng , máy bộ đàm , máy chấm công , Bộ lưu điện , Lắp camera quan sát tại tphcm , Lắp báo trộm , Lắp máy chấm công , Lắp kiểm soát cửa ra vào , Lắp đặt bộ phát sóng wifi , Lắp đặt chuông cửa có hình , Lắp đặt máy chấm công , Lắp đặt hệ thống âm thanh , Bảo trì hệ thống camera an ninh , Sửa chữa camera quan sát , Sửa chữa tổng đài điện thoại ... thiết bị điện tử viễn thông cho gia đình, văn phòng, nhà máy, xưởng sản xuất, khách sạn, showroom, . . . đã có nhiều kinh nghiệm và đã thi công cho nhiều công trình cũng như những dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, , Cung cấp sản phẩm chính hãng, đa dạng cùng với chế độ hậu mãi tốt và lâu bền, chúng tôi hy vọng làm hài lòng với tất cả khách hàng.