Bộ lưu điện UPS SOROTEC


Bộ INVERTER kích điện chuẩn SIN EP1012 1000VA
SOROTEC EP1012

Bộ INVERTER kích điện chuẩn SIN EP1012 1000VA

Model : EP-1012   Hãng sản xuất : SOROTEC   Công suất : 1000VA/1000W. Hiệu suất 95%   ● Công nghệ Line interactive Online sine wav..

10.120.00010.121.000

Bộ INVERTER kích điện chuẩn SIN EP2024 2000VA
SOROTEC EP2024

Bộ INVERTER kích điện chuẩn SIN EP2024 2000VA

Model : EP-2024   Hãng sản xuất : SOROTEC   Công suất : 2000VA/2000W. Hiệu suất 95%   ● Công nghệ Line interactive Online sine wav..

14.950.00014.951.000

Bộ INVERTER kích điện chuẩn SIN EP3024 3000VA
SOROTEC EP3024

Bộ INVERTER kích điện chuẩn SIN EP3024 3000VA

Model : EP-3024   Hãng sản xuất : SOROTEC   Công suất : 3000VA/3000W. Hiệu suất 95%   ● Công nghệ Line interactive Online sine wav..

17.250.00017.251.000

Bộ INVERTER kích điện chuẩn SIN EP4048 4000VA
SOROTEC EP4048

Bộ INVERTER kích điện chuẩn SIN EP4048 4000VA

Hãng sản xuất : SOROTEC   Công suất : 4000VA/4000W. Hiệu suất 95%   ● Công nghệ Line interactive Online sine wave, 2~6 mili giây max 10mili ..

19.550.00019.551.000

Bộ INVERTER kích điện chuẩn SIN EP6048 6000VA
SOROTEC EP6048

Bộ INVERTER kích điện chuẩn SIN EP6048 6000VA

Model : EP-6048   Hãng sản xuất : SOROTEC   Công suất : 6000VA/6000W. Hiệu suất 95%   ● Công nghệ Line interactive Online sine wav..

23.000.00023.001.000

Bộ INVERTER kích điện chuẩn SIN IG1200 1200VA
SOROTEC IG1200

Bộ INVERTER kích điện chuẩn SIN IG1200 1200VA

Model : IG1200   Hãng sản xuất : SOROTEC   Công suất : 1200VA/840W. Hiệu suất 95%   ● Công nghệ Line interactive Online sine wave,..

5.290.0005.291.000

Bộ INVERTER kích điện chuẩn SIN IG600 600VA
SOROTEC IG600

Bộ INVERTER kích điện chuẩn SIN IG600 600VA

Model : IG600   Hãng sản xuất : SOROTEC   Công suất : 600VA/480W. Hiệu suất 95%   ● Công nghệ Line interactive Online sine wave, 2..

3.220.0003.221.000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BL1000 1000VA
SOROTEC BL1000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BL1000 1000VA

MODEL : BL1000Công suất : 1000VA/600WCông nghệ : Line interactive offlineĐiện ngõ vào : 220VAC (175V~275V)Tần số ngõ vào : 50/60Hz (46~64) .Tự động cảm biếnĐiện..

2.190.0002.191.000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BL1200 1200VA
SOROTEC BL1200

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BL1200 1200VA

MODEL : BL1200Công suất : 1200VA/720WCông nghệ : Line interactive offlineĐiện ngõ vào : 220VAC (175V~275V)Tần số ngõ vào : 50/60Hz (46~64) .Tự động cảm biếnĐiện..

2.290.0002.291.000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BL1500 500VA
SOROTEC BL1500

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BL1500 500VA

MODEL : BL1500Công suất : 1500VA/900WCông nghệ : Line interactive offlineĐiện ngõ vào : 220VAC (175V~275V)Tần số ngõ vào : 50/60Hz (46~64) .Tự động cảm biếnĐiện..

3.490.0003.491.000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BL1600 1600VA
SOROTEC BL1600

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BL1600 1600VA

MODEL : BL1600Công suất : 1600VA/960WCông nghệ : Line interactive offlineĐiện ngõ vào : 220VAC (175V~275V)Tần số ngõ vào : 50/60Hz (46~64) .Tự động cảm biếnĐiện..

3.590.0003.591.000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BL2000 2000VA
SOROTEC BL2000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BL2000 2000VA

MODEL: BL2000Công suất : 2000VA/1200WCông nghệ : Line interactive offlineĐiện ngõ vào : 220VAC (175V~275V)Tần số ngõ vào : 50/60Hz (46~64) .Tự động cảm biếnĐiện..

3.890.0003.891.000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BL2000E 2000VA
SOROTEC BL2000E

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BL2000E 2000VA

MODEL : BL2000ECông suất : 2000VA/1200WCông nghệ : Line interactive offlineĐiện ngõ vào : 220VAC (175V~275V)Tần số ngõ vào : 50/60Hz (46~64) .Tự động cảm biếnĐi..

4.890.0004.891.000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BL3000 3000VA
SOROTEC BL3000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BL3000 3000VA

MODEL : BL3000Công suất : 3000VA/1800WCông nghệ : Line interactive offline Điện ngõ vào : 220VAC (175V~275V)Tần số ngõ vào : 50/60Hz (46~64) . Tự động cảm ..

6.990.0006.991.000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BL650 650VA
SOROTEC BL650

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BL650 650VA

MODEL : BL650Công Suất : 650VA/390WCông nghệ : Line interactive offlineĐiện ngõ vào : 220VAC (175V~275V)Tần số ngõ vào : 50/60Hz (46~64) . Tự động cảm biếnĐiện ..

990.000991.000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BL800 800VA
SOROTEC BL800

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BL800 800VA

MODEL : BL800Công Suất : 800VA/480WCông nghệ :Line interactive offlineĐiện ngõ vào : 220VAC (175V~275V)Tần số ngõ vào : 50/60Hz (46~64) . Tự động cảm biếnĐiện n..

1.440.0001.441.000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BX1000 1000VA
SOROTEC BX1000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BX1000 1000VA

Model : BX1000 (dang Tower)   Hãng sản xuất : SOROTEC   Công suất : 1000VA/800W. Hiệu suất 95%   ● Công nghệ Line interactive Onli..

4.250.0004.251.000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BX1500 1500VA
SOROTEC BX1500

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BX1500 1500VA

Model : BX1500 (dạng Tower )   Hãng sản xuất : SOROTEC   Công suất : 1500VA/1200W. Hiệu suất 95%   ● Công nghệ Line interactive On..

4.800.0004.801.000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BX2000 2000VA
SOROTEC BX2000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BX2000 2000VA

Model : BX2000 (UPS dạng Tower)   Hãng sản xuất : SOROTEC   Công suất : 2KVA/1.6KW. Hiệu suất 95%   ● Công nghệ Online sine wave, ..

5.960.0005.961.000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BX3000 3000VA
SOROTEC BX3000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BX3000 3000VA

Model : BX3000 (UPS dạng Tower)   Hãng sản xuất : SOROTEC   Công suất : 3KVA/2.4KW. Hiệu suất 95%   ● Công nghệ Online sine wave, ..

8.565.0008.566.000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BX5000 5000VA
SOROTEC BX5000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BX5000 5000VA

Model : BX5000 (UPS dạng Tower đã có pin)   Hãng sản xuất : SOROTEC   Công suất : 5KVA/4KW. Hiệu suất 95%   ● Công nghệ Line Inter..

22.150.00022.151.000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BX5000XL 5000VA
SOROTEC BX5000XL

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BX5000XL 5000VA

Model : BX5000 XL (pin gắn ngoài)   Hãng sản xuất : SOROTEC   Công suất : 5KVA/4KW. Hiệu suất 95%   ● Công nghệ Line Interactive O..

19.120.00019.121.000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC HP9116C - 10KT 10KVA
SOROTEC HP9116C - 10KT

Bộ lưu điện UPS SOROTEC HP9116C - 10KT 10KVA

Model : HP9116C 10KT (UPS dạng Tower đã có pin)   Hãng sản xuất : SOROTEC   Công suất : 10KVA/9KW. Hiệu suất 95%   ● Công nghệ Tru..

54.395.00054.396.000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC HP9116C - 1KT 1KVA
SOROTEC HP9116C - 1KT

Bộ lưu điện UPS SOROTEC HP9116C - 1KT 1KVA

Model : HP9116C 1KT (UPS dạng Tower đã có pin)   Hãng sản xuất : SOROTEC   Công suất : 1KVA/0.9KW. Hiệu suất 95%   ● Công nghệ Tru..

7.200.0007.201.000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC HP9116C - 2KT 2KVA
SOROTEC HP9116C - 2KT

Bộ lưu điện UPS SOROTEC HP9116C - 2KT 2KVA

Model : HP9116C 2KT (UPS dạng Tower đã có pin)   Hãng sản xuất : SOROTEC   Công suất : 2KVA/ 1.8KW. Hiệu suất 95%   ● Công nghệ Tr..

13.400.00013.401.000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC HP9116C - 3KT 3KVA
SOROTEC HP9116C - 3KT

Bộ lưu điện UPS SOROTEC HP9116C - 3KT 3KVA

Model : HP9116C 3KT (UPS dạng Tower đã có pin)   Hãng sản xuất : SOROTEC   Công suất : 3KVA/ 2.7KW. Hiệu suất 95%   ● Công nghệ Tr..

16.500.00016.501.000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC HP9116C - 6KT 6KVA
SOROTEC HP9116C - 6KT

Bộ lưu điện UPS SOROTEC HP9116C - 6KT 6KVA

Model : HP9116C 6KT (UPS dạng Tower đã có pin)   Hãng sản xuất : SOROTEC   Công suất : 6KVA/5.4KW. Hiệu suất 95%   ● Công nghệ Tru..

37.950.00037.951.000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 10KT-XL 10KVA
SOROTEC HP9116C 10KT-XL

Bộ lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 10KT-XL 10KVA

Model : HP9116C 10KT XL ( UPS dạng Tower pin gắn ngoài)   Hãng sản xuất : SOROTEC   Công suất : 10KVA/9KW. Hiệu suất 95%   ● Công ..

44.900.00044.901.000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 1KT-XL 1KVA
SOROTEC HP9116C 1KT-XL

Bộ lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 1KT-XL 1KVA

Model : HP9116C 1KT XL (UPS Tower pin gắn ngoài)   Hãng sản xuất : SOROTEC   Công suất : 1KVA/900W. Hiệu suất 95%   ● Công nghệ Tr..

6.800.0006.801.000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 2KT-XL 2KVA
SOROTEC HP9116C 2KT-XL

Bộ lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 2KT-XL 2KVA

Model : HP9116C 2KT XL (UPS Tower pin gắn ngoài)   Hãng sản xuất : SOROTEC   Công suất : 2KVA/1.8KW. Hiệu suất 95%   ● Công nghệ T..

12.400.00012.401.000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 3KT-XL 3KVA
SOROTEC HP9116C 3KT-XL

Bộ lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 3KT-XL 3KVA

Model : HP9116C 3KT XL (pin gắn ngoài)   Hãng sản xuất : SOROTEC   Công suất : 3KVA/2.7KW. Hiệu suất 95%   ● Công nghệ True Online..

15.500.00015.501.000

Bộ lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 6KT-XL 6KVA
SOROTEC HP9116C 6KT-XL

Bộ lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 6KT-XL 6KVA

Model : HP9116C 6KT (UPS dạng Tower đã có pin)   Hãng sản xuất : SOROTEC   Công suất : 6KVA/5.4KW. Hiệu suất 95%   ● Công nghệ Tru..

36.420.00036.421.000

Hiển thị 1 đến 32 trong tổng số 42 (2 Trang)Cần tư vấn sản phẩm Bộ lưu điện UPS SOROTEC

Qua những thông tin sản phẩm trên, Công ty Thái Phong hy vọng đã giúp bạn chọn được Bộ lưu điện UPS SOROTEC đúng mục đích để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.
Nếu bạn cần thông tin thêm để chọn mua Bộ lưu điện UPS SOROTEC phù hợp vui lòng liên hệ để được tư vấn thêm.


Cách lắp đặt Bộ lưu điện UPS SOROTEC như thế nào, có dễ không ???

Cách lắp đặt Bộ lưu điện UPS SOROTEC rất đơn giản, mỗi sản phẩm đều có tài liệu hướng dẫn đi kèm, đồng thời khi đặt mua Bộ lưu điện UPS SOROTEC của công ty thì bộ phận kỹ thuật của công ty sẽ hướng dẫn lắp đặt hoàn chỉnh và sử dụng thành thạo.
Nhận lắp đặt Bộ lưu điện UPS SOROTEC tận nơi giá rẻ với chi phí thỏa thuận, hậu mãi tốt.


Lắp đặt trọn gói Bộ lưu điện UPS SOROTEC giá rẻ ở đâu và cần yêu cầu gì?

Dịch vụ lắp đặt trọn gói Bộ lưu điện UPS SOROTEC giá rẻ là một giải pháp hiệu quả hiện nay dành cho các doanh nghiệp, công ty, cá nhân, hộ gia đình… Bộ lưu điện UPS SOROTEC trở thành thiết bị ưa chuộng hàng đầu của mọi gia đình và các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Dịch vụ lắp đặt Bộ lưu điện UPS SOROTEC giá rẻ là nhu cầu tất yếu của các khách hàng hiện nay. Công ty Thái Phong luôn chú trọng sản phẩm chất lượng đảm bảo sử dụng và hoạt động hiệu quả dài lâu. Cùng đội ngũ kỹ thuật lành nghề, chuyên nghiệp, chu đáo với khách hàng.
Nắm bắt được nhu cầu cũng như những khó khăn của khách hàng, Công ty Thái Phong cung cấp gói lắp đặt Bộ lưu điện UPS SOROTECtrọn bộ giá rẻ. Cam kết các chế độ bảo hành chính hãng, hậu mãi hấp dẫn. Giúp khách hàng yên tâm hơn trong suốt quá trình sử dụng.
Công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, lắp đặt Bộ lưu điện UPS SOROTEC cho Công ty, Doanh nghiệp, Shop thời trang, Khu phố, Tiệm vàng - Kim cương, Nhà xưởng, Khu công nghiệp, Công trình công cộng...
Tư vấn thi công, khảo sát lắp đặt tận nơi trong nhà, ngoài trời, tính toán chi phí và bảng giá thi công lắp đặt theo phương án tối ưu nhất, tiết kiệm chi phí tối đa.


HDSD Bộ lưu điện UPS SOROTEC - Cài đặt cấu hình, chia sẻ Bộ lưu điện UPS SOROTEC chính hãng

Tài liệu hướng dẫn cài đặt Bộ lưu điện UPS SOROTEC , cấu hình và chia sẻ Bộ lưu điện UPS SOROTEC , Hướng dẫn sử dụng Bộ lưu điện UPS SOROTEC, Phần mềm trên máy tính, Apps điện thoại từ xa qua Zalo, Facebook, Teamviewer, Ultraview.
Quý khách cần tìm hướng dẫn cài đặt sử dụng Bộ lưu điện UPS SOROTEC vui lòng download tại: Hướng dẫn sử dụng


Bảng giá bán Bộ lưu điện UPS SOROTEC giá rẻ nhất tại tp hcm và các tỉnh lân cận, Phân phối sỉ lẻ dự án thợ lắp đặt.

Liên hệ kinh doanh để có bảng báo giá Bộ lưu điện UPS SOROTEC mới nhất hiện tại.Mua Bộ lưu điện UPS SOROTEC ở đâu giá rẻ và có dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng tốt nhất ?

Công ty Thái Phongcửa hàng bán Bộ lưu điện UPS SOROTEC giá rẻ và hỗ trợ giao hàng tận nơi, an toàn, nhanh chóng.
Được sự ủy quyền làm đại lý cung cấp, lắp đặt và là công ty phân phối Bộ lưu điện UPS SOROTEC, cho nên Công ty Thái Phong cam kết sẽ là nơi bán Bộ lưu điện UPS SOROTEC giá rẻ, cùng với chiều chính sách và chế độ hậu mãi tốt nhất.
Nhanh tay liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất nếu bạn đang cần mua Bộ lưu điện UPS SOROTEC hoặc cần tư vấn xem Bộ lưu điện UPS SOROTEC nào chất lượng tốt

 • CAM KẾT BÁN HÀNG VÀ BẢO HÀNH
 • - Hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng
 • - Sản phẩm chính hãng mới 100%.
 • - Không bán hàng kém chất lượng
 • - Bảo hành bằng tem theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
 • - Đầy đủ phụ kiện đi kèm, tài liệu hướng dẫn sử dụng.
 • - Luôn có giá tốt cho thương mại và kỹ thuật
 • QUYỀN LỢI KHI MUA HÀNG
 • - Có ship COD toàn quốc.
 • - Kiểm tra sản phẩm tại nhà.
 • - Nhận hàng thanh toán tại nhà.
 • - Có lắp đặt tận nơi với chi phí thỏa thuận.
 • - Miễn phí giao hàng nội thành với đơn hàng > 3tr.
 • - Đăng ký thành viên để có cơ hội trở thành đại lý thân thiết.


Chuyên mua bán phân phối thi công lắp đặt Bộ lưu điện UPS SOROTEC giá rẻ, uy tín, hậu mãi tốt tại tphcm và các tỉnh lân cận

5
Chuyên : cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan như: lắp đặt camera quan sát , lắp đặt tổng đài điện thoại , Lắp đặt hệ thống báo trộm , thi công mạng nội bộ , Sửa chữa camera quan sát , Lắp đặt điện văn phòng , máy bộ đàm , máy chấm công , Bộ lưu điện , Lắp camera quan sát tại tphcm , Lắp báo trộm , Lắp máy chấm công , Lắp kiểm soát cửa ra vào , Lắp đặt bộ phát sóng wifi , Lắp đặt chuông cửa có hình , Lắp đặt máy chấm công , Lắp đặt hệ thống âm thanh , Bảo trì hệ thống camera an ninh , Sửa chữa camera quan sát , Sửa chữa tổng đài điện thoại ... thiết bị điện tử viễn thông cho gia đình, văn phòng, nhà máy, xưởng sản xuất, khách sạn, showroom, . . . đã có nhiều kinh nghiệm và đã thi công cho nhiều công trình cũng như những dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, , Cung cấp sản phẩm chính hãng, đa dạng cùng với chế độ hậu mãi tốt và lâu bền, chúng tôi hy vọng làm hài lòng với tất cả khách hàng.