Camera TIANDY


Camera Tiandy TC-C32GN I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.1 S+265
TIANDY TC-C32GN

Camera Tiandy TC-C32GN I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.1 S+265

TC-C32GN (I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.1)* Camera thân độ phân giải 2MP* Cảm biến 1/2.8" CMOS, 1920x1080@30fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng video* ống kính cố định f4m..

Liên hệ

Camera Tiandy TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.2 S+265 Starlight
TIANDY C-C32GS

Camera Tiandy TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.2 S+265 Starlight

TC-C32GS (I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.2)* Camera thân Starlight độ phân giải 2MP* Cảm biến 1/2.8" CMOS, 1920x1080@30fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng video* ống kính c..

Liên hệ

Camera Tiandy TC-C32HS I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2 S+265 Starlight
TIANDY TC-C32HS

Camera Tiandy TC-C32HS I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2 S+265 Starlight

TC-C32HS (I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2)* Camera dome Starlight độ phân giải 2MP* Cảm biến 1/2.8" CMOS, 1920x1080@30fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng video* ống kính..

Liên hệ

Camera Tiandy TC-C32JS I5/E/M/N/4mm/V4.0 S+265 Starlight
TIANDY TC-C32JS

Camera Tiandy TC-C32JS I5/E/M/N/4mm/V4.0 S+265 Starlight

TC-C32JS (I5/E/M/N/4mm/V4.0)* Camera thân trụ độ phân giải 2MP* Cảm biến 1/2.8"  CMOS, 1920x1080@30fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng video* ống kính 44mm..

Liên hệ

Camera Tiandy TC-C32KS I3/E/Y/C/H/2.8mm/V4.0 S+265 Starlight
TIANDY TC-C32KS

Camera Tiandy TC-C32KS I3/E/Y/C/H/2.8mm/V4.0 S+265 Starlight

TC-C32KS ( I3/E/Y/C/H/2.8mm/V4.0)* Camera bán cầu độ phân giải 2MP* Cảm biến 1/2.8"  CMOS, 1920x1080@30fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng video* ống kính ..

Liên hệ

Camera Tiandy TC-C32KS I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2 S+265 Starlight
TIANDY TC-C32KS

Camera Tiandy TC-C32KS I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2 S+265 Starlight

TC-C32KS (I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2)* Camera dome Starlight độ phân giải 2MP* Cảm biến 1/2.8" CMOS,1920x1080@30fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng video* ống kính ..

Liên hệ

Camera Tiandy TC-C32KS I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0 S+265 Starlight
TIANDY TC-C32KS

Camera Tiandy TC-C32KS I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0 S+265 Starlight

TC-C32KS (I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0)* Camera dome độ phân giải 2MP* Cảm biến 1/2.8"  CMOS, 1920x1080@30fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng video* ống kính 2.8mm/..

Liên hệ

Camera Tiandy TC-C32MP I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0 S+265 Super Starlight
TIANDY TC-C32MP

Camera Tiandy TC-C32MP I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0 S+265 Super Starlight

TC-C32MP (I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0)* Camera dome độ phân giải 2MP* Cảm biến 1/2.8"  CMOS, 1920x1080@30fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng video* ống kí..

Liên hệ

Camera Tiandy TC-C32MS I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 S+265 Starlight
TIANDY TC-C32MS

Camera Tiandy TC-C32MS I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 S+265 Starlight

TC-C32MS ( I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0)* Camera bán cầu độ phân giải 2MP* Cảm biến 1/2.8"  CMOS, 1920x1080@30fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng video* ..

Liên hệ

Camera Tiandy TC-C32MS I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0 S+265 Starlight
TIANDY TC-C32MS

Camera Tiandy TC-C32MS I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0 S+265 Starlight

TC-C32MS (I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0)* Camera dome độ phân giải 2MP* Cảm biến 1/2.8"  CMOS, 1920x1080@30fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng video* ống kí..

Liên hệ

Camera Tiandy TC-C32QN I3/Y/4mm/V5.0 S+265
TIANDY TC-C32QN

Camera Tiandy TC-C32QN I3/Y/4mm/V5.0 S+265

TC-C32QN (I3/Y/4mm/V5.0)* Camera thân độ phân giải 2MP* Cảm biến 1/2.8" CMOS, 1920x1080@30fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng video* ống kính cố định f4mm/F2.0,..

Liên hệ

Camera Tiandy TC-C32SS I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 S+265 Starlight
TIANDY TC-32SS

Camera Tiandy TC-C32SS I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 S+265 Starlight

TC-C32SS ( I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0)* Camera bán cầu độ phân giải 2MP* Cảm biến 1/2.8"  CMOS, 1920x1080@30fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng video* ..

Liên hệ

Camera Tiandy TC-C32TP I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0 S+265 Super Starlight
TIANDY TC-C32TP

Camera Tiandy TC-C32TP I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0 S+265 Super Starlight

TC-C32TP (I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0)* Camera thân trụ độ phân giải 2MP* Cảm biến 1/2.8"  CMOS, 1920x1080@30fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng video* ốn..

Liên hệ

Camera Tiandy TC-C32TS I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0 S+265 Starlight
TIANDY TC-C32TS

Camera Tiandy TC-C32TS I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0 S+265 Starlight

TC-C32TS (I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0)* Camera thân trụ độ phân giải 2MP* Cảm biến 1/2.8"  CMOS, 1920x1080@30fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng video* ốn..

Liên hệ

Camera Tiandy TC-C32UP W/E/Y/M/H/4mm/V4.0 S+265 Color Maker
TIANDY TC-C32UP

Camera Tiandy TC-C32UP W/E/Y/M/H/4mm/V4.0 S+265 Color Maker

TC-C32UP (W/E/Y/M/H/4mm/V4.0)* Camera thân trụ độ phân giải 2MP* Cảm biến 1/2.8"  CMOS, 1920x1080@60fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng video* ống kính 4mm..

Liên hệ

Camera Tiandy TC-C32US I8/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 S+265 Starlight
TIANDY TC-C32US

Camera Tiandy TC-C32US I8/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 S+265 Starlight

TC-C32US ( I8/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0)* Camera thân trụ độ phân giải 2MP* Cảm biến 1/2.8"  CMOS, 1920x1080@30fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng video*..

Liên hệ

Camera Tiandy TC-C32WS I5/E/Y/C/H/2.8mm(4mm)/V4.0 S+265 Starlight
TIANDY TC-C32WS

Camera Tiandy TC-C32WS I5/E/Y/C/H/2.8mm(4mm)/V4.0 S+265 Starlight

TC-C32WS ( I5/E/Y/C/H/2.8mm(4mm)/V4.0)* Camera thân trụ độ phân giải 2MP* Cảm biến 1/2.8"  CMOS, 1920x1080@30fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng video* ống..

Liên hệ

Camera Tiandy TC-C32WS I5/E/Y/M/4mm/V4.0 S+265 Starlight
TIANDY TC-C32WS

Camera Tiandy TC-C32WS I5/E/Y/M/4mm/V4.0 S+265 Starlight

TC-C32WS (I5/E/Y/M/4mm/V4.0)* Camera thân trụ độ phân giải 2MP* Cảm biến 1/2.8"  CMOS, 1920x1080@30fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng video* ống kính 4mm/..

Liên hệ

Camera Tiandy TC-C32XS I3/E/Y/C/H/2.8mm/V4.0 S+265 Starlight
TIANDY TC-C32XS

Camera Tiandy TC-C32XS I3/E/Y/C/H/2.8mm/V4.0 S+265 Starlight

TC-C32XS ( I3/E/Y/C/H/2.8mm/V4.0)* Camera thân trụ độ phân giải 2MP* Cảm biến 1/2.8"  CMOS, 1920x1080@30fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng video* ống kính..

Liên hệ

Camera Tiandy TC-C32XS I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0 S+265 Starlight
TIANDY TC-C32XS

Camera Tiandy TC-C32XS I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0 S+265 Starlight

TC-C32XS (I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0)* Camera dome độ phân giải 2MP* Cảm biến 1/2.8"  CMOS, 1920x1080@30fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng video* ống kính 2.8mm/..

Liên hệ

Camera Tiandy TC-C34KS I3/E/Y/2.8mm/V4.0 S+265 Starlight
TIANDY TC-C34KS

Camera Tiandy TC-C34KS I3/E/Y/2.8mm/V4.0 S+265 Starlight

TC-C34KS (I3/E/Y/2.8mm/V4.0)* Camera dome Starlight độ phân giải 4MP* Cảm biến 1/2.8" CMOS 2560x1440@25fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng video* ống kính cố đị..

Liên hệ

Camera Tiandy TC-C34WP W/E/Y/(M)/2.8mm/4mm/V4.0 S+265 Color Maker
TIANDY TC-C34WP

Camera Tiandy TC-C34WP W/E/Y/(M)/2.8mm/4mm/V4.0 S+265 Color Maker

TC-C34WP (W/E/Y/(M)/2.8mm/4mm/V4.0)* Camera thân độ phân giải 4MP* Cảm biến 1/2.8" CMOS 2592x1520@25fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng video* ống kính cố định ..

Liên hệ

Camera Tiandy TC-C34XP W/E/Y/(M)/2.8mm/V4.0 S+265 Color Maker
TIANDY TC-C34XP

Camera Tiandy TC-C34XP W/E/Y/(M)/2.8mm/V4.0 S+265 Color Maker

TC-C34XP (W/E/Y/(M)/2.8mm/V4.0)* Camera dome độ phân giải 4MP* Cảm biến 1/2.8" CMOS 2592x1520@25fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng video* ống kính cố định f4mm..

Liên hệ

Camera Tiandy TC-C35JS I5/E/M/N/2.8mm/4mm/V4.0 S+265 Starlight
TIANDY TC-C35JS

Camera Tiandy TC-C35JS I5/E/M/N/2.8mm/4mm/V4.0 S+265 Starlight

TC-C35JS (I5/E/M/N/2.8mm/4mm/V4.0)* Camera thân trụ độ phân giải 5MP* Cảm biến 1/2.8"  CMOS, 2592x1944@30fps, 2MP@60fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng vid..

Liên hệ

Camera Tiandy TC-C35KS I3/E/Y/2.8mm/V4.0 S+265 Starlight
TIANDY TC-C35KS

Camera Tiandy TC-C35KS I3/E/Y/2.8mm/V4.0 S+265 Starlight

TC-C35KS (I3/E/Y/2.8mm/V4.0)* Camera dome Starlight độ phân giải 5MP* Cảm biến 1/2.8" CMOS, 2592x1944@20fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng video* ống kính cố đ..

Liên hệ

Camera Tiandy TC-C35KS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0 S+265 Starlight
TIANDY TC-C35KS

Camera Tiandy TC-C35KS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0 S+265 Starlight

TC-C35KS (I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0)* Camera dome độ phân giải 5MP* Cảm biến 1/2.8"  CMOS, 2560x1440@30fps, 2MP@60fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng video* ốn..

Liên hệ

Camera Tiandy TC-C35LP I8W/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0 S+265 Super Starlight
TIANDY TC-C35LP

Camera Tiandy TC-C35LP I8W/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0 S+265 Super Starlight

TC-C35LP (I8W/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0)* Camera thân độ phân giải 5MP* Cảm biến 1/1.8"  CMOS, 3072x1728@30fps, 2MP@60fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng v..

Liên hệ

Camera Tiandy TC-C35MP I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0 S+265 Super Starlight
TIANDY TC-C35MP

Camera Tiandy TC-C35MP I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0 S+265 Super Starlight

TC-C35MP (I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0)* Camera thân độ phân giải 5MP* Cảm biến 1/2.8"  CMOS, 2592x1944@30fps, 2MP@60fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng vi..

Liên hệ

Camera Tiandy TC-C35MP I5W/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0 S+265 Super Starlight
TIANDY TC-C35MP

Camera Tiandy TC-C35MP I5W/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0 S+265 Super Starlight

TC-C35MP ( I5W/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0)* Camera dome độ phân giải 5MP* Cảm biến 1/1.8"  CMOS, 3072x1728@30fps, 2MP@60fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng ..

Liên hệ

Camera Tiandy TC-C35MS I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 S+265 Starlight
TIANDY TC-C35MS

Camera Tiandy TC-C35MS I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 S+265 Starlight

TC-C35MS ( I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0)* Camera dome độ phân giải 5MP* Cảm biến 1/2.8"  CMOS, 2592×1944@20fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng video* ống..

Liên hệ

Camera Tiandy TC-C35MS I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0 S+265 Starlight
TIANDY TC-C35MS

Camera Tiandy TC-C35MS I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0 S+265 Starlight

TC-C35MS (I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0)* Camera dome độ phân giải 5MP* Cảm biến 1/2.8"  CMOS, 2592x1944@30fps, 2MP@60fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng vi..

Liên hệ

Camera Tiandy TC-C35SS I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 S+265 Starlight
TIANDY TC-C35SS

Camera Tiandy TC-C35SS I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 S+265 Starlight

TC-C35SS ( I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0)* Camera dome độ phân giải 5MP* Cảm biến 1/2.8"  CMOS, 2592×1944@20fps* S265+/H265/H264 hỗ trợ 2 luồng video* ống..

Liên hệ

Hiển thị 1 đến 32 trong tổng số 171 (6 Trang)

Camera TIANDY

Cần tư vấn sản phẩm Camera TIANDY

Qua những thông tin sản phẩm trên, Công ty Thái Phong hy vọng đã giúp bạn chọn được Camera TIANDY đúng mục đích để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.
Nếu bạn cần thông tin thêm để chọn mua Camera TIANDY phù hợp vui lòng liên hệ để được tư vấn thêm.


Cách lắp đặt Camera TIANDY như thế nào, có dễ không ???

Cách lắp đặt Camera TIANDY rất đơn giản, mỗi sản phẩm đều có tài liệu hướng dẫn đi kèm, đồng thời khi đặt mua Camera TIANDY của công ty thì bộ phận kỹ thuật của công ty sẽ hướng dẫn lắp đặt hoàn chỉnh và sử dụng thành thạo.
Nhận lắp đặt Camera TIANDY tận nơi giá rẻ với chi phí thỏa thuận, hậu mãi tốt.


Lắp đặt trọn gói Camera TIANDY giá rẻ ở đâu và cần yêu cầu gì?

Dịch vụ lắp đặt trọn gói Camera TIANDY giá rẻ là một giải pháp hiệu quả hiện nay dành cho các doanh nghiệp, công ty, cá nhân, hộ gia đình… Camera TIANDY trở thành thiết bị ưa chuộng hàng đầu của mọi gia đình và các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Dịch vụ lắp đặt Camera TIANDY giá rẻ là nhu cầu tất yếu của các khách hàng hiện nay. Công ty Thái Phong luôn chú trọng sản phẩm chất lượng đảm bảo sử dụng và hoạt động hiệu quả dài lâu. Cùng đội ngũ kỹ thuật lành nghề, chuyên nghiệp, chu đáo với khách hàng.
Nắm bắt được nhu cầu cũng như những khó khăn của khách hàng, Công ty Thái Phong cung cấp gói lắp đặt Camera TIANDYtrọn bộ giá rẻ. Cam kết các chế độ bảo hành chính hãng, hậu mãi hấp dẫn. Giúp khách hàng yên tâm hơn trong suốt quá trình sử dụng.
Công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, lắp đặt Camera TIANDY cho Công ty, Doanh nghiệp, Shop thời trang, Khu phố, Tiệm vàng - Kim cương, Nhà xưởng, Khu công nghiệp, Công trình công cộng...
Tư vấn thi công, khảo sát lắp đặt tận nơi trong nhà, ngoài trời, tính toán chi phí và bảng giá thi công lắp đặt theo phương án tối ưu nhất, tiết kiệm chi phí tối đa.


HDSD Camera TIANDY - Cài đặt cấu hình, chia sẻ Camera TIANDY chính hãng

Tài liệu hướng dẫn cài đặt Camera TIANDY , cấu hình và chia sẻ Camera TIANDY , Hướng dẫn sử dụng Camera TIANDY, Phần mềm trên máy tính, Apps điện thoại từ xa qua Zalo, Facebook, Teamviewer, Ultraview.
Quý khách cần tìm hướng dẫn cài đặt sử dụng Camera TIANDY vui lòng download tại: Hướng dẫn sử dụng


Bảng giá bán Camera TIANDY giá rẻ nhất tại tp hcm và các tỉnh lân cận, Phân phối sỉ lẻ dự án thợ lắp đặt.

Liên hệ kinh doanh để có bảng báo giá Camera TIANDY mới nhất hiện tại.Mua Camera TIANDY ở đâu giá rẻ và có dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng tốt nhất ?

Công ty Thái Phongcửa hàng bán Camera TIANDY giá rẻ và hỗ trợ giao hàng tận nơi, an toàn, nhanh chóng.
Được sự ủy quyền làm đại lý cung cấp, lắp đặt và là công ty phân phối Camera TIANDY, cho nên Công ty Thái Phong cam kết sẽ là nơi bán Camera TIANDY giá rẻ, cùng với chiều chính sách và chế độ hậu mãi tốt nhất.
Nhanh tay liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất nếu bạn đang cần mua Camera TIANDY hoặc cần tư vấn xem Camera TIANDY nào chất lượng tốt

 • CAM KẾT BÁN HÀNG VÀ BẢO HÀNH
 • - Hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng
 • - Sản phẩm chính hãng mới 100%.
 • - Không bán hàng kém chất lượng
 • - Bảo hành bằng tem theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
 • - Đầy đủ phụ kiện đi kèm, tài liệu hướng dẫn sử dụng.
 • - Luôn có giá tốt cho thương mại và kỹ thuật
 • QUYỀN LỢI KHI MUA HÀNG
 • - Có ship COD toàn quốc.
 • - Kiểm tra sản phẩm tại nhà.
 • - Nhận hàng thanh toán tại nhà.
 • - Có lắp đặt tận nơi với chi phí thỏa thuận.
 • - Miễn phí giao hàng nội thành với đơn hàng > 3tr.
 • - Đăng ký thành viên để có cơ hội trở thành đại lý thân thiết.


Chuyên mua bán phân phối thi công lắp đặt Camera TIANDY giá rẻ, uy tín, hậu mãi tốt tại tphcm và các tỉnh lân cận

5
Chuyên : cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan như: lắp đặt camera quan sát , lắp đặt tổng đài điện thoại , Lắp đặt hệ thống báo trộm , thi công mạng nội bộ , Sửa chữa camera quan sát , Lắp đặt điện văn phòng , máy bộ đàm , máy chấm công , Bộ lưu điện , Lắp camera quan sát tại tphcm , Lắp báo trộm , Lắp máy chấm công , Lắp kiểm soát cửa ra vào , Lắp đặt bộ phát sóng wifi , Lắp đặt chuông cửa có hình , Lắp đặt máy chấm công , Lắp đặt hệ thống âm thanh , Bảo trì hệ thống camera an ninh , Sửa chữa camera quan sát , Sửa chữa tổng đài điện thoại ... thiết bị điện tử viễn thông cho gia đình, văn phòng, nhà máy, xưởng sản xuất, khách sạn, showroom, . . . đã có nhiều kinh nghiệm và đã thi công cho nhiều công trình cũng như những dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, , Cung cấp sản phẩm chính hãng, đa dạng cùng với chế độ hậu mãi tốt và lâu bền, chúng tôi hy vọng làm hài lòng với tất cả khách hàng.