Pin sạc dự phòng


Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V TP1220 2000mAh (3 pin 2000mAh), lưu điện 4 - 6 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công
Việt Nam TP1220

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V TP1220 2000mAh (3 pin 2000mAh), lưu điện 4 - 6 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V TP1220 2000mAh (3 pin 2000mAh), lưu điện 4 - 6 tiếng Khi có điện lại UPS tự sạc lại cho pin và tự ngắt khi sạc đầy. Dù xảy ra mất đ..

Liên hệ

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V TP1252 5200mAh (6 pin 2600mAh), lưu điện 10 - 12 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công
Việt Nam TP1252

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V TP1252 5200mAh (6 pin 2600mAh), lưu điện 10 - 12 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V TP1252 5200mAh (6 pin 2600mAh), lưu điện 10 - 12 tiếng Khi có điện lại UPS tự sạc lại cho pin và tự ngắt khi sạc đầy. Dù xảy ra mất..

Liên hệ

Bộ pin dự phòng mất điện cho camera wifi, máy chấm công TORA WGP103-5V
TORA WGP103-5V

Bộ pin dự phòng mất điện cho camera wifi, máy chấm công TORA WGP103-5V

Bộ pin lưu điện dự phòng mất điện WGP103-5V cho camera IP wifi không dây. Dùng khi để duy trì hoạt động của camera IP wifi không dây khi mất điện đột ngột. Khí..

Liên hệ

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V + 5V TP12104-5V 10400mAh (12 pin 2600mAh), lưu điện 20 - 24 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công
Việt Nam TP12104-5V

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V + 5V TP12104-5V 10400mAh (12 pin 2600mAh), lưu điện 20 - 24 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V + 5V TP12104-5V 10400mAh (12 pin 2600mAh), lưu điện 20 - 24 tiếng Khi có điện lại UPS tự sạc lại cho pin và tự ngắt khi sạc đầy. Dù..

Liên hệ

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V + 5V TP1252-5V 5200mAh (6 pin 2600mAh), lưu điện 10 - 12 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công
Việt Nam TP1252-5V

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V + 5V TP1252-5V 5200mAh (6 pin 2600mAh), lưu điện 10 - 12 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V + 5V TP1252-5V 5200mAh (6 pin 2600mAh), lưu điện 10 - 12 tiếng Khi có điện lại UPS tự sạc lại cho pin và tự ngắt khi sạc đầy. Dù xả..

Liên hệ

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V + 9V TP12104-9V 10400mAh (12 pin 2600mAh), lưu điện 20 - 24 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công
Việt Nam TP12104-9V

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V + 9V TP12104-9V 10400mAh (12 pin 2600mAh), lưu điện 20 - 24 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V + 9V TP12104-9V 10400mAh (12 pin 2600mAh), lưu điện 20 - 24 tiếng Khi có điện lại UPS tự sạc lại cho pin và tự ngắt khi sạc đầy. Dù..

Liên hệ

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V + 9V TP1252-9V 5200mAh (6 pin 2600mAh), lưu điện 10 - 12 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công
Việt Nam TP1252-9V

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V + 9V TP1252-9V 5200mAh (6 pin 2600mAh), lưu điện 10 - 12 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V + 9V TP1252-9V 5200mAh (6 pin 2600mAh), lưu điện 10 - 12 tiếng Khi có điện lại UPS tự sạc lại cho pin và tự ngắt khi sạc đầy. Dù xả..

Liên hệ

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V TP12104 10400mAh (12 pin 2600mAh), lưu điện 20 - 24 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công
Việt Nam P12104

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V TP12104 10400mAh (12 pin 2600mAh), lưu điện 20 - 24 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V SNB1220 2000mAh (3 pin 2000mAh), lưu điện 4 - 6 tiếngBộ lưu điện (UPS) SNB1220 12V-2000mAh (3. Khi có điện lại UPS tự sạc lại cho p..

Liên hệ

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V TP12104-2 10400mAh (12 pin 2600mAh), lưu điện 20 - 24 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công
Việt Nam TP12104-2

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V TP12104-2 10400mAh (12 pin 2600mAh), lưu điện 20 - 24 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V TP12104-2 10400mAh (12 pin 2600mAh), lưu điện 20 - 24 tiếng Khi có điện lại UPS tự sạc lại cho pin và tự ngắt khi sạc đầy. Dù xảy r..

Liên hệ

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V TP12104-3 10400mAh (12 pin 2600mAh), lưu điện 20 - 24 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công
Việt Nam TP12104-3

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V TP12104-3 10400mAh (12 pin 2600mAh), lưu điện 20 - 24 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V TP12104-3 10400mAh (12 pin 2600mAh), lưu điện 20 - 24 tiếng khi có điện lại UPS tự sạc lại cho pin và tự ngắt khi sạc đầy. Dù xảy r..

Liên hệ

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V TP12208-3 20800mAh (24 pin 2600mAh), lưu điện 40 - 48 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công
Việt Nam TP12208-3

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V TP12208-3 20800mAh (24 pin 2600mAh), lưu điện 40 - 48 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V TP12208-3 20800mAh (24 pin 2600mAh), lưu điện 40 - 48 tiếng Khi có điện lại UPS tự sạc lại cho pin và tự ngắt khi sạc đầy. Dù xảy r..

Liên hệ

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V TP1226 2600mAh (3 pin 2600mAh), lưu điện 5 - 6 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công
Việt Nam TP1226

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V TP1226 2600mAh (3 pin 2600mAh), lưu điện 5 - 6 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V TP1226 2600mAh (3 pin 2600mAh), lưu điện 5 - 6 tiếng Khi có điện lại UPS tự sạc lại cho pin và tự ngắt khi sạc đầy. Dù xảy ra mất đ..

Liên hệ

Pin sạc dùng cho trung tâm báo trộm Picotech PCA-8000GSM
16491

Pin sạc dùng cho trung tâm báo trộm Picotech PCA-8000GSM

Pin sạc dùng cho trung tâm báo trộm PCA-8000GSM chất lượng cao, chi phí thấp, tiện dụng– Pin sạc dự phòng 7.4V – 900mAh– Sử dụng cho các trung tâm: Báo trộm PCA..

736.000920.000

Pin sạc dự phòng cho điện thoại FSP 7800 mAh
FSP 7800 mAh

Pin sạc dự phòng cho điện thoại FSP 7800 mAh

Pin sạc dự phòng FSP Runner 7800 cung cấp điện áp đầu ra lên đến 3.9A, trong khi máy tính bảng chỉ cần 2.4A còn các dòng điện thoại thông minh là 1.5A. Điều ..

Liên hệ

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V + 5V SNB12104-5V 10400mAh (12 pin 2600mAh), lưu điện 20 - 24 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công
Việt Nam NB12104-5V

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V + 5V SNB12104-5V 10400mAh (12 pin 2600mAh), lưu điện 20 - 24 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V + 5V SNB12104-5V 10400mAh (12 pin 2600mAh), lưu điện 20 - 24 tiếng Khi có điện lại UPS tự sạc lại cho pin và tự ngắt khi sạc đầy. D..

Liên hệ

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V + 5V SNB1252-5V 5200mAh (6 pin 2600mAh), lưu điện 10 - 12 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công
Việt Nam SNB1252-5V

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V + 5V SNB1252-5V 5200mAh (6 pin 2600mAh), lưu điện 10 - 12 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V + 5V SNB1252-5V 5200mAh (6 pin 2600mAh), lưu điện 10 - 12 tiếng Khi có điện lại UPS tự sạc lại cho pin và tự ngắt khi sạc đầy. Dù x..

Liên hệ

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V + 9V SNB12104-9V 10400mAh (12 pin 2600mAh), lưu điện 20 - 24 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công
Việt Nam SNB12104-9V

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V + 9V SNB12104-9V 10400mAh (12 pin 2600mAh), lưu điện 20 - 24 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V + 9V SNB12104-9V 10400mAh (12 pin 2600mAh), lưu điện 20 - 24 tiếng Khi có điện lại UPS tự sạc lại cho pin và tự ngắt khi sạc đầy. D..

Liên hệ

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V + 9V SNB1252-9V 5200mAh (6 pin 2600mAh), lưu điện 10 - 12 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công
Việt Nam SNB1252-9V

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V + 9V SNB1252-9V 5200mAh (6 pin 2600mAh), lưu điện 10 - 12 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V + 9V SNB1252-9V 5200mAh (6 pin 2600mAh), lưu điện 10 - 12 tiếng Khi có điện lại UPS tự sạc lại cho pin và tự ngắt khi sạc đầy. Dù x..

Liên hệ

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V SNB12104 10400mAh (12 pin 2600mAh), lưu điện 20 - 24 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công
Việt Nam NB12104

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V SNB12104 10400mAh (12 pin 2600mAh), lưu điện 20 - 24 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V SNB12104 10400mAh (12 pin 2600mAh), lưu điện 20 - 24 tiếng Khi có điện lại UPS tự sạc lại cho pin và tự ngắt khi sạc đầy. Dù xảy ra..

Liên hệ

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V SNB12104-2 10400mAh (12 pin 2600mAh), lưu điện 20 - 24 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công
Việt Nam NB12104-2

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V SNB12104-2 10400mAh (12 pin 2600mAh), lưu điện 20 - 24 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V SNB12104-2 10400mAh (12 pin 2600mAh), lưu điện 20 - 24 tiếng Khi có điện lại UPS tự sạc lại cho pin và tự ngắt khi sạc đầy. Dù xảy ..

Liên hệ

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V SNB1220 2000mAh (3 pin 2000mAh), lưu điện 4 - 6 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công
Việt Nam SNB1220

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V SNB1220 2000mAh (3 pin 2000mAh), lưu điện 4 - 6 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V SNB1220 2000mAh (3 pin 2000mAh), lưu điện 4 - 6 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công Khi có điện lại UPS tự sạc lại cho pin..

Liên hệ

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V SNB12208-3 20800mAh (24 pin 2600mAh), lưu điện 40 - 48 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công
Việt Nam SNB12208-3

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V SNB12208-3 20800mAh (24 pin 2600mAh), lưu điện 40 - 48 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V SNB12208-3 20800mAh (24 pin 2600mAh), lưu điện 40 - 48 tiếng Khi có điện lại UPS tự sạc lại cho pin và tự ngắt khi sạc đầy. Dù xảy ..

Liên hệ

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V SNB1226 2600mAh (3 pin 2600mAh), lưu điện 5 - 6 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công
Việt Nam SNB1226

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V SNB1226 2600mAh (3 pin 2600mAh), lưu điện 5 - 6 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V SNB1226 2600mAh (3 pin 2600mAh), lưu điện 5 - 6 tiếng Khi có điện lại UPS tự sạc lại cho pin và tự ngắt khi sạc đầy. Dù xảy ra mất ..

Liên hệ

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V SNB1252 5200mAh (6 pin 2600mAh), lưu điện 10 - 12 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công
Việt Nam SNB1252

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V SNB1252 5200mAh (6 pin 2600mAh), lưu điện 10 - 12 tiếng cho camera, wifi, modem, máy chấm công

Bộ Pin lưu điện dự phòng 12V SNB1252 5200mAh (6 pin 2600mAh), lưu điện 10 - 12 tiếng Khi có điện lại UPS tự sạc lại cho pin và tự ngắt khi sạc đầy. Dù xảy ra mấ..

Liên hệ

Bộ pin lưu điện dự phòng 9V liền nguồn UPS-TP902AN cho modem wifi, thiết bị mạng
TORA UPS-TP902AN

Bộ pin lưu điện dự phòng 9V liền nguồn UPS-TP902AN cho modem wifi, thiết bị mạng

Bộ pin lưu điện dự phòng mất điện WGP103-5V cho camera IP wifi không dây. Dùng khi để duy trì hoạt động của camera IP wifi không dây khi mất điện đột ngột. Khí ..

Liên hệ

Hiển thị 1 đến 25 trong tổng số 25 (1 Trang)

Pin sạc dự phòng

Cần tư vấn sản phẩm Pin sạc dự phòng

Qua những thông tin sản phẩm trên, Công ty Thái Phong hy vọng đã giúp bạn chọn được Pin sạc dự phòng đúng mục đích để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.
Nếu bạn cần thông tin thêm để chọn mua Pin sạc dự phòng phù hợp vui lòng liên hệ để được tư vấn thêm.


Cách lắp đặt Pin sạc dự phòng như thế nào, có dễ không ???

Cách lắp đặt Pin sạc dự phòng rất đơn giản, mỗi sản phẩm đều có tài liệu hướng dẫn đi kèm, đồng thời khi đặt mua Pin sạc dự phòng của công ty thì bộ phận kỹ thuật của công ty sẽ hướng dẫn lắp đặt hoàn chỉnh và sử dụng thành thạo.
Nhận lắp đặt Pin sạc dự phòng tận nơi giá rẻ với chi phí thỏa thuận, hậu mãi tốt.


Lắp đặt trọn gói Pin sạc dự phòng giá rẻ ở đâu và cần yêu cầu gì?

Dịch vụ lắp đặt trọn gói Pin sạc dự phòng giá rẻ là một giải pháp hiệu quả hiện nay dành cho các doanh nghiệp, công ty, cá nhân, hộ gia đình… Pin sạc dự phòng trở thành thiết bị ưa chuộng hàng đầu của mọi gia đình và các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Dịch vụ lắp đặt Pin sạc dự phòng giá rẻ là nhu cầu tất yếu của các khách hàng hiện nay. Công ty Thái Phong luôn chú trọng sản phẩm chất lượng đảm bảo sử dụng và hoạt động hiệu quả dài lâu. Cùng đội ngũ kỹ thuật lành nghề, chuyên nghiệp, chu đáo với khách hàng.
Nắm bắt được nhu cầu cũng như những khó khăn của khách hàng, Công ty Thái Phong cung cấp gói lắp đặt Pin sạc dự phòngtrọn bộ giá rẻ. Cam kết các chế độ bảo hành chính hãng, hậu mãi hấp dẫn. Giúp khách hàng yên tâm hơn trong suốt quá trình sử dụng.
Công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, lắp đặt Pin sạc dự phòng cho Công ty, Doanh nghiệp, Shop thời trang, Khu phố, Tiệm vàng - Kim cương, Nhà xưởng, Khu công nghiệp, Công trình công cộng...
Tư vấn thi công, khảo sát lắp đặt tận nơi trong nhà, ngoài trời, tính toán chi phí và bảng giá thi công lắp đặt theo phương án tối ưu nhất, tiết kiệm chi phí tối đa.


HDSD Pin sạc dự phòng - Cài đặt cấu hình, chia sẻ Pin sạc dự phòng chính hãng

Tài liệu hướng dẫn cài đặt Pin sạc dự phòng , cấu hình và chia sẻ Pin sạc dự phòng , Hướng dẫn sử dụng Pin sạc dự phòng, Phần mềm trên máy tính, Apps điện thoại từ xa qua Zalo, Facebook, Teamviewer, Ultraview.
Quý khách cần tìm hướng dẫn cài đặt sử dụng Pin sạc dự phòng vui lòng download tại: Hướng dẫn sử dụng


Bảng giá bán Pin sạc dự phòng giá rẻ nhất tại tp hcm và các tỉnh lân cận, Phân phối sỉ lẻ dự án thợ lắp đặt.

Liên hệ kinh doanh để có bảng báo giá Pin sạc dự phòng mới nhất hiện tại.Mua Pin sạc dự phòng ở đâu giá rẻ và có dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng tốt nhất ?

Công ty Thái Phongcửa hàng bán Pin sạc dự phòng giá rẻ và hỗ trợ giao hàng tận nơi, an toàn, nhanh chóng.
Được sự ủy quyền làm đại lý cung cấp, lắp đặt và là công ty phân phối Pin sạc dự phòng, cho nên Công ty Thái Phong cam kết sẽ là nơi bán Pin sạc dự phòng giá rẻ, cùng với chiều chính sách và chế độ hậu mãi tốt nhất.
Nhanh tay liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất nếu bạn đang cần mua Pin sạc dự phòng hoặc cần tư vấn xem Pin sạc dự phòng nào chất lượng tốt

 • CAM KẾT BÁN HÀNG VÀ BẢO HÀNH
 • - Hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng
 • - Sản phẩm chính hãng mới 100%.
 • - Không bán hàng kém chất lượng
 • - Bảo hành bằng tem theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
 • - Đầy đủ phụ kiện đi kèm, tài liệu hướng dẫn sử dụng.
 • - Luôn có giá tốt cho thương mại và kỹ thuật
 • QUYỀN LỢI KHI MUA HÀNG
 • - Có ship COD toàn quốc.
 • - Kiểm tra sản phẩm tại nhà.
 • - Nhận hàng thanh toán tại nhà.
 • - Có lắp đặt tận nơi với chi phí thỏa thuận.
 • - Miễn phí giao hàng nội thành với đơn hàng > 3tr.
 • - Đăng ký thành viên để có cơ hội trở thành đại lý thân thiết.


Chuyên mua bán phân phối thi công lắp đặt Pin sạc dự phòng giá rẻ, uy tín, hậu mãi tốt tại tphcm và các tỉnh lân cận

5
Chuyên : cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan như: lắp đặt camera quan sát , lắp đặt tổng đài điện thoại , Lắp đặt hệ thống báo trộm , thi công mạng nội bộ , Sửa chữa camera quan sát , Lắp đặt điện văn phòng , máy bộ đàm , máy chấm công , Bộ lưu điện , Lắp camera quan sát tại tphcm , Lắp báo trộm , Lắp máy chấm công , Lắp kiểm soát cửa ra vào , Lắp đặt bộ phát sóng wifi , Lắp đặt chuông cửa có hình , Lắp đặt máy chấm công , Lắp đặt hệ thống âm thanh , Bảo trì hệ thống camera an ninh , Sửa chữa camera quan sát , Sửa chữa tổng đài điện thoại ... thiết bị điện tử viễn thông cho gia đình, văn phòng, nhà máy, xưởng sản xuất, khách sạn, showroom, . . . đã có nhiều kinh nghiệm và đã thi công cho nhiều công trình cũng như những dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, , Cung cấp sản phẩm chính hãng, đa dạng cùng với chế độ hậu mãi tốt và lâu bền, chúng tôi hy vọng làm hài lòng với tất cả khách hàng.