Camera NICHIETSU


Camera Nichietsu NC-1KQ/I3M IP 3.0M Chip SC2235+ Hi3516 V300
NICHIETSU NC-1KQ/I3M Chip SC2235

Camera Nichietsu NC-1KQ/I3M IP 3.0M Chip SC2235+ Hi3516 V300

Camera hồng ngọai quan sát ngày đêm real time, tích hợp sever bên trong tương thích ONVIF, chuẩn H.265 - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

Liên hệ

Camera Nichietsu NC-1KQ/I3M IP 3.0M Chip Sony 291 + Hi3516
NICHIETSU NC-1KQ/I3M Chip Sony 291

Camera Nichietsu NC-1KQ/I3M IP 3.0M Chip Sony 291 + Hi3516

Camera hồng ngọai quan sát ngày đêm real time, tích hợp sever bên trong tương thích ONVIF, chuẩn H.265IP 3.0M Chip Sony 291 + Hi3516 V300 Độ phân giải 2048x153..

Liên hệ

Camera Nichietsu NC-201/I3M IP 2.0M Chip H.264/H265 Sony 307
NICHIETSU NC-201/I3M H.264/H265

Camera Nichietsu NC-201/I3M IP 2.0M Chip H.264/H265 Sony 307

Camera IP dome hồng ngọai quan sát ngày đêm real time, tích hợp sever bên trong tương thích ONVIF, chuẩn H.264/H.265 - Khả năng mở rộng chức năng menu điều c..

Liên hệ

Camera Nichietsu NC-202/I2M IP 2.0M Chip Sony 307
NICHIETSU NC-202/I2M H.264/H265

Camera Nichietsu NC-202/I2M IP 2.0M Chip Sony 307

Camera IP dome hồng ngọai quan sát ngày đêm real time, tích hợp sever bên trong tương thích ONVIF, chuẩn H.264/H.265 - Khả năng mở rộng chức năng menu điều ..

Liên hệ

Camera Nichietsu NC-202A1.3M Sony Exmor IMX225
NICHIETSU NC-202A1.3M

Camera Nichietsu NC-202A1.3M Sony Exmor IMX225

Camera AHD dome vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

Liên hệ

Camera Nichietsu NC-202A2M Chip Aptina Korea 2030
NICHIETSU NC-202A2M Chip Aptina

Camera Nichietsu NC-202A2M Chip Aptina Korea 2030

Camera AHD dome vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

Liên hệ

Camera Nichietsu NC-202A2M Chip GC2033 V30E
NICHIETSU NC-202A2M Chip GC2033 V30E

Camera Nichietsu NC-202A2M Chip GC2033 V30E

Camera AHD dome vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

Liên hệ

Camera Nichietsu NC-202A2M Sony Exmor IMX 323
NICHIETSU NC-202A2M Sony Exmor IMX 323

Camera Nichietsu NC-202A2M Sony Exmor IMX 323

Camera AHD dome vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

Liên hệ

Camera Nichietsu NC-506/A1.3M Chip Aptina Korea 2431+0130
NICHIETSU NC-506/A1.3M Chip Aptina

Camera Nichietsu NC-506/A1.3M Chip Aptina Korea 2431+0130

Camera AHD thân vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

Liên hệ

Camera Nichietsu NC-506/A1.3M Sony Exmor IMX225
NICHIETSU NC-506/A1.3M Sony Exmor IMX225

Camera Nichietsu NC-506/A1.3M Sony Exmor IMX225

Camera AHD thân vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

Liên hệ

Camera Nichietsu NC-506/A2M Chip Aptina Korea 2030
NICHIETSU NC-506/A2M Chip Aptina

Camera Nichietsu NC-506/A2M Chip Aptina Korea 2030

Camera AHD thân vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

Liên hệ

Camera Nichietsu NC-506/A2M Chip GC2033 V30E
NICHIETSU NC-506/A2M Chip GC2033 V30E

Camera Nichietsu NC-506/A2M Chip GC2033 V30E

Camera AHD thân vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

Liên hệ

Camera Nichietsu NC-506/A2M Sony Exmor IMX 323
NICHIETSU NC-506/A2M Sony Exmor IMX 323

Camera Nichietsu NC-506/A2M Sony Exmor IMX 323

Camera AHD thân vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

Liên hệ

Camera Nichietsu NC-506/I1.3M 4X IP 1.3M, chip Sony Exmor IMX225
NICHIETSU NC-506/I1.3M 4X H.264

Camera Nichietsu NC-506/I1.3M 4X IP 1.3M, chip Sony Exmor IMX225

Camera zoom tự động công nghệ IP quan sát trong nhà và ngòai trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Tiêu cự ống kính: F3.7 – 14.8mm, ống kính Zoom 4X, - ..

Liên hệ

Camera Nichietsu NC-506/I2M IP 2.0M Chip Sony 307
NICHIETSU NC-506/I2M H.264/H265

Camera Nichietsu NC-506/I2M IP 2.0M Chip Sony 307

Camera IP thân hồng ngọai quan sát ngày đêm real time, tích hợp sever bên trong tương thích ONVIF, chuẩn H.264/H.265 - Khả năng mở rộng chức năng menu điều..

Liên hệ

Camera Nichietsu NC-506/I2M 4X IP 2.0M, chip Sony Exmor IMX322
NICHIETSU NC-506/I2M 4X H.264

Camera Nichietsu NC-506/I2M 4X IP 2.0M, chip Sony Exmor IMX322

Camera zoom tự động công nghệ IP quan sát trong nhà và ngòai trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Tiêu cự ống kính: F3.7 – 14.8mm, ống kính Zoom 4X, - ..

Liên hệ

Camera Nichietsu NC-506/I3M IP 3.0M Chip SC2235+ Hi3516 V300
NICHIETSU NC-506/I3M Chip SC2235+ Hi3516

Camera Nichietsu NC-506/I3M IP 3.0M Chip SC2235+ Hi3516 V300

Camera IP thân hồng ngọai quan sát ngày đêm real time, tích hợp sever bên trong tương thích ONVIF, chuẩn H.264/H.265 - Khả năng mở rộng chức năng menu điều..

Liên hệ

Camera Nichietsu NC-506/I3M IP 3.0M Chip Sony 291 + Hi3516 V300
NICHIETSU NC-506/I3M Chip Sony 291 + Hi3516

Camera Nichietsu NC-506/I3M IP 3.0M Chip Sony 291 + Hi3516 V300

Camera IP thân hồng ngọai quan sát ngày đêm real time, tích hợp sever bên trong tương thích ONVIF, chuẩn H.264/H.265 - Khả năng mở rộng chức năng menu điều..

Liên hệ

Camera Nichietsu NC-64/I3M IP 3.0M Chip SC2235+ Hi3516 V300
NICHIETSU NC-64/I3M Chip SC2235+ Hi3516

Camera Nichietsu NC-64/I3M IP 3.0M Chip SC2235+ Hi3516 V300

Camera IP thân hồng ngọai quan sát ngày đêm real time, tích hợp sever bên trong tương thích ONVIF, chuẩn H.264/H.265 - Khả năng mở rộng chức năng menu điều ..

Liên hệ

Camera Nichietsu NC-64/I3M IP 3.0M Chip Sony 291 + Hi3516 V300
NICHIETSU NC-64/I3M Sony 291 + Hi3516

Camera Nichietsu NC-64/I3M IP 3.0M Chip Sony 291 + Hi3516 V300

Camera IP thân hồng ngọai quan sát ngày đêm real time, tích hợp sever bên trong tương thích ONVIF, chuẩn H.264/H.265 - Khả năng mở rộng chức năng menu điều ..

Liên hệ

Camera Nichietsu NC-65/I2M IP 2.0M Chip Sony 307
NICHIETSU NC-65/I2M H.264/H265

Camera Nichietsu NC-65/I2M IP 2.0M Chip Sony 307

Camera IP thân hồng ngọai quan sát ngày đêm real time, tích hợp sever bên trong tương thích ONVIF, chuẩn H.264/H.265 - Khả năng mở rộng chức năng menu điều ..

Liên hệ

Camera Nichietsu NC-65/I3M IP 3.0M Chip SC2235+ Hi3516 V300
NICHIETSU NC-65/I3M Chip SC2235+ Hi3516

Camera Nichietsu NC-65/I3M IP 3.0M Chip SC2235+ Hi3516 V300

Camera IP thân hồng ngọai quan sát ngày đêm real time, tích hợp sever bên trong tương thích ONVIF, chuẩn H.264/H.265 - Khả năng mở rộng chức năng menu điều ..

Liên hệ

Camera Nichietsu NC-65/I3M IP 3.0M Chip Sony 291 + Hi3516 V300
NICHIETSU NC-65/I3M Chip Sony 291 + Hi3516

Camera Nichietsu NC-65/I3M IP 3.0M Chip Sony 291 + Hi3516 V300

Camera IP thân hồng ngọai quan sát ngày đêm real time, tích hợp sever bên trong tương thích ONVIF, chuẩn H.264/H.265 - Khả năng mở rộng chức năng menu điều ..

Liên hệ

Camera Nichietsu NC-65A1.3M Chip Aptina Korea 2431+0130
NICHIETSU NC-65A1.3M Chip Aptina

Camera Nichietsu NC-65A1.3M Chip Aptina Korea 2431+0130

Camera AHD thân vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

Liên hệ

Camera Nichietsu NC-65A1.3M Sony Exmor IMX225
NICHIETSU NC-65A1.3M Sony Exmor IMX225

Camera Nichietsu NC-65A1.3M Sony Exmor IMX225

Camera AHD thân vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

Liên hệ

Camera Nichietsu NC-65A2M Chip Aptina Korea 2030
NICHIETSU NC-65A2M Chip Aptina

Camera Nichietsu NC-65A2M Chip Aptina Korea 2030

Camera AHD thân vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

Liên hệ

Camera Nichietsu NC-65A2M Chip GC2033 V30E
NICHIETSU NC-65A2M Chip GC2033 V30E

Camera Nichietsu NC-65A2M Chip GC2033 V30E

Camera AHD thân vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

Liên hệ

Camera Nichietsu NC-65A2M Sony Exmor IMX 323
NICHIETSU NC-65A2M Sony Exmor IMX 323

Camera Nichietsu NC-65A2M Sony Exmor IMX 323

Camera AHD thân vỏ kim loại quan sát ngày đêm trong nhà và ngoài trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Khả năng mở rộng chức năng menu điều chỉnh BLC, HSB..

Liên hệ

Camera Nichietsu NC-76/I1.3M 4X IP 1.3M, chip Sony Exmor IMX225
NICHIETSU NC-76/I1.3M 4X H.264

Camera Nichietsu NC-76/I1.3M 4X IP 1.3M, chip Sony Exmor IMX225

Camera zoom tự động công nghệ IP quan sát trong nhà và ngòai trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Tiêu cự ống kính: F3.7 – 14.8mm, ống kính Zoom 4X, - ..

Liên hệ

Camera Nichietsu NC-76/I2M IP 2.0M Chip Sony 307
NICHIETSU NC-76/I2M H.264/H265

Camera Nichietsu NC-76/I2M IP 2.0M Chip Sony 307

Camera IP thân hồng ngọai quan sát ngày đêm real time, tích hợp sever bên trong tương thích ONVIF, chuẩn H.264/H.265 - Khả năng mở rộng chức năng menu điều..

Liên hệ

Camera Nichietsu NC-76/I2M 4X IP 2.0M, chip Sony Exmor IMX322
NICHIETSU NC-76/I2M 4X H.264

Camera Nichietsu NC-76/I2M 4X IP 2.0M, chip Sony Exmor IMX322

Camera zoom tự động công nghệ IP quan sát trong nhà và ngòai trời - Độ nhạy sáng: 0.00 Lux (IR on) - Tiêu cự ống kính: F3.7 – 14.8mm, ống kính Zoom 4X, - ..

Liên hệ

Camera Nichietsu NC-76/I3M IP 3.0M Chip SC2235+ Hi3516 V300
NICHIETSU NC-76/I3M Chip SC2235+ Hi3516

Camera Nichietsu NC-76/I3M IP 3.0M Chip SC2235+ Hi3516 V300

Camera IP thân hồng ngọai quan sát ngày đêm real time, tích hợp sever bên trong tương thích ONVIF, chuẩn H.264/H.265 - Khả năng mở rộng chức năng menu điều..

Liên hệ

Hiển thị 1 đến 32 trong tổng số 567 (18 Trang)

Camera NICHIETSU

Cần tư vấn sản phẩm Camera NICHIETSU

Qua những thông tin sản phẩm trên, Công ty Thái Phong hy vọng đã giúp bạn chọn được Camera NICHIETSU đúng mục đích để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.
Nếu bạn cần thông tin thêm để chọn mua Camera NICHIETSU phù hợp vui lòng liên hệ để được tư vấn thêm.


Cách lắp đặt Camera NICHIETSU như thế nào, có dễ không ???

Cách lắp đặt Camera NICHIETSU rất đơn giản, mỗi sản phẩm đều có tài liệu hướng dẫn đi kèm, đồng thời khi đặt mua Camera NICHIETSU của công ty thì bộ phận kỹ thuật của công ty sẽ hướng dẫn lắp đặt hoàn chỉnh và sử dụng thành thạo.
Nhận lắp đặt Camera NICHIETSU tận nơi giá rẻ với chi phí thỏa thuận, hậu mãi tốt.


Lắp đặt trọn gói Camera NICHIETSU giá rẻ ở đâu và cần yêu cầu gì?

Dịch vụ lắp đặt trọn gói Camera NICHIETSU giá rẻ là một giải pháp hiệu quả hiện nay dành cho các doanh nghiệp, công ty, cá nhân, hộ gia đình… Camera NICHIETSU trở thành thiết bị ưa chuộng hàng đầu của mọi gia đình và các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Dịch vụ lắp đặt Camera NICHIETSU giá rẻ là nhu cầu tất yếu của các khách hàng hiện nay. Công ty Thái Phong luôn chú trọng sản phẩm chất lượng đảm bảo sử dụng và hoạt động hiệu quả dài lâu. Cùng đội ngũ kỹ thuật lành nghề, chuyên nghiệp, chu đáo với khách hàng.
Nắm bắt được nhu cầu cũng như những khó khăn của khách hàng, Công ty Thái Phong cung cấp gói lắp đặt Camera NICHIETSUtrọn bộ giá rẻ. Cam kết các chế độ bảo hành chính hãng, hậu mãi hấp dẫn. Giúp khách hàng yên tâm hơn trong suốt quá trình sử dụng.
Công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, lắp đặt Camera NICHIETSU cho Công ty, Doanh nghiệp, Shop thời trang, Khu phố, Tiệm vàng - Kim cương, Nhà xưởng, Khu công nghiệp, Công trình công cộng...
Tư vấn thi công, khảo sát lắp đặt tận nơi trong nhà, ngoài trời, tính toán chi phí và bảng giá thi công lắp đặt theo phương án tối ưu nhất, tiết kiệm chi phí tối đa.


HDSD Camera NICHIETSU - Cài đặt cấu hình, chia sẻ Camera NICHIETSU chính hãng

Tài liệu hướng dẫn cài đặt Camera NICHIETSU , cấu hình và chia sẻ Camera NICHIETSU , Hướng dẫn sử dụng Camera NICHIETSU, Phần mềm trên máy tính, Apps điện thoại từ xa qua Zalo, Facebook, Teamviewer, Ultraview.
Quý khách cần tìm hướng dẫn cài đặt sử dụng Camera NICHIETSU vui lòng download tại: Hướng dẫn sử dụng


Bảng giá bán Camera NICHIETSU giá rẻ nhất tại tp hcm và các tỉnh lân cận, Phân phối sỉ lẻ dự án thợ lắp đặt.

Liên hệ kinh doanh để có bảng báo giá Camera NICHIETSU mới nhất hiện tại.Mua Camera NICHIETSU ở đâu giá rẻ và có dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng tốt nhất ?

Công ty Thái Phongcửa hàng bán Camera NICHIETSU giá rẻ và hỗ trợ giao hàng tận nơi, an toàn, nhanh chóng.
Được sự ủy quyền làm đại lý cung cấp, lắp đặt và là công ty phân phối Camera NICHIETSU, cho nên Công ty Thái Phong cam kết sẽ là nơi bán Camera NICHIETSU giá rẻ, cùng với chiều chính sách và chế độ hậu mãi tốt nhất.
Nhanh tay liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất nếu bạn đang cần mua Camera NICHIETSU hoặc cần tư vấn xem Camera NICHIETSU nào chất lượng tốt

 • CAM KẾT BÁN HÀNG VÀ BẢO HÀNH
 • - Hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng
 • - Sản phẩm chính hãng mới 100%.
 • - Không bán hàng kém chất lượng
 • - Bảo hành bằng tem theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
 • - Đầy đủ phụ kiện đi kèm, tài liệu hướng dẫn sử dụng.
 • - Luôn có giá tốt cho thương mại và kỹ thuật
 • QUYỀN LỢI KHI MUA HÀNG
 • - Có ship COD toàn quốc.
 • - Kiểm tra sản phẩm tại nhà.
 • - Nhận hàng thanh toán tại nhà.
 • - Có lắp đặt tận nơi với chi phí thỏa thuận.
 • - Miễn phí giao hàng nội thành với đơn hàng > 3tr.
 • - Đăng ký thành viên để có cơ hội trở thành đại lý thân thiết.


Chuyên mua bán phân phối thi công lắp đặt Camera NICHIETSU giá rẻ, uy tín, hậu mãi tốt tại tphcm và các tỉnh lân cận

5
Chuyên : cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan như: lắp đặt camera quan sát , lắp đặt tổng đài điện thoại , Lắp đặt hệ thống báo trộm , thi công mạng nội bộ , Sửa chữa camera quan sát , Lắp đặt điện văn phòng , máy bộ đàm , máy chấm công , Bộ lưu điện , Lắp camera quan sát tại tphcm , Lắp báo trộm , Lắp máy chấm công , Lắp kiểm soát cửa ra vào , Lắp đặt bộ phát sóng wifi , Lắp đặt chuông cửa có hình , Lắp đặt máy chấm công , Lắp đặt hệ thống âm thanh , Bảo trì hệ thống camera an ninh , Sửa chữa camera quan sát , Sửa chữa tổng đài điện thoại ... thiết bị điện tử viễn thông cho gia đình, văn phòng, nhà máy, xưởng sản xuất, khách sạn, showroom, . . . đã có nhiều kinh nghiệm và đã thi công cho nhiều công trình cũng như những dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, , Cung cấp sản phẩm chính hãng, đa dạng cùng với chế độ hậu mãi tốt và lâu bền, chúng tôi hy vọng làm hài lòng với tất cả khách hàng.