Camera GSK


Camera GSK GSK-SP6210F-FHD hồng ngoại 1.0MP
GSK GSK-SP6210F-FHD

Camera GSK GSK-SP6210F-FHD hồng ngoại 1.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 1.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED..

Liên hệ

Camera GSK GSK-SP6220F-FHD hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP6220F-FHD

Camera GSK GSK-SP6220F-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED..

Liên hệ

Camera GSK GSK-SP6320F-FHD hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP6320F-FHD

Camera GSK GSK-SP6320F-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED..

Liên hệ

Camera GSK GSK-SP6320FL-FHD hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP6320FL-FHD

Camera GSK GSK-SP6320FL-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP (White LED báo động) - Đèn Led hồng ngoại TA..

Liên hệ

Camera GSK GSK-SP6340F-FHD hồng ngoại 4.0MP
GSK GSK-SP6340F-FHD

Camera GSK GSK-SP6340F-FHD hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/3'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 4.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED -..

Liên hệ

Camera GSK GSK-SP6420D-IPC hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP6420D-IPC

Camera GSK GSK-SP6420D-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK DOME HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH 2.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 24 Led..

Liên hệ

Camera GSK GSK-SP6420F-FHD hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP6420F-FHD

Camera GSK GSK-SP6420F-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED..

Liên hệ

Camera GSK GSK-SP6420F-IPC hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP6420F-IPC

Camera GSK GSK-SP6420F-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK DOME HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 2.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 24 Led..

Liên hệ

Camera GSK GSK-SP6430FW-IPC hồng ngoại 3.0MP
GSK GSK-SP6430FW-IPC

Camera GSK GSK-SP6430FW-IPC hồng ngoại 3.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK WIFI HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/3'' 3.0 Megapixel - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 24 Leds ~ 30..

Liên hệ

Camera GSK GSK-SP6440F-IPC hồng ngoại 4.0MP
GSK GSK-SP6440F-IPC

Camera GSK GSK-SP6440F-IPC hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK DOME HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 4.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 24 Led..

Liên hệ

Camera GSK GSK-SP6520VF-FHD hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP6520VF-FHD

Camera GSK GSK-SP6520VF-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED..

Liên hệ

Camera GSK GSK-SP6880F-FHD hồng ngoại 8.0MP
GSK GSK-SP6880F-FHD

Camera GSK GSK-SP6880F-FHD hồng ngoại 8.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 8MP - 4K - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARE..

Liên hệ

Camera GSK GSK-SP6880Z-FHD hồng ngoại 8.0MP
GSK GSK-SP6880Z-FHD

Camera GSK GSK-SP6880Z-FHD hồng ngoại 8.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 8MP - 4K - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARE..

Liên hệ

Camera GSK GSK-SP6920PTZ-12X-FHD hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP6920PTZ-12X-FHD

Camera GSK GSK-SP6920PTZ-12X-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK MINI SPEED DOME PTZ - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại: Không - Hồng ngoại: Không ..

Liên hệ

Camera GSK GSK-SP6920PTZ-12X-IPC hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP6920PTZ-12X-IPC

Camera GSK GSK-SP6920PTZ-12X-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK MINI SPEED DOME PTZ - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 2.0 Megapixel - Đèn Led hồng ngoại: Không - Hồng ngoại: Không - Độ nhạy sá..

Liên hệ

Camera GSK GSK-SP6940PTZ-12X-IPC hồng ngoại 4.0MP
GSK GSK-SP6940PTZ-12X-IPC

Camera GSK GSK-SP6940PTZ-12X-IPC hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK MINI SPEED DOME PTZ - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 4.0MP - Đèn Led hồng ngoại: Không - Hồng ngoại: Không - Độ nhạy sáng: Khôn..

Liên hệ

Camera GSK GSK-SP7213FW-IPC hồng ngoại 3.0MP
GSK GSK-SP7213FW-IPC

Camera GSK GSK-SP7213FW-IPC hồng ngoại 3.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK WIFI HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/3'' 1.3/3.0 Megapixel - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 1 Led ~ ..

Liên hệ

Camera GSK GSK-SP7220F-HD hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP7220F-HD

Camera GSK GSK-SP7220F-HD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED..

Liên hệ

Camera GSK GSK-SP7230FW-IPC hồng ngoại 3.0MP
GSK GSK-SP7230FW-IPC

Camera GSK GSK-SP7230FW-IPC hồng ngoại 3.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK WIFI HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/3'' 1.3/3.0 Megapixel - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 1 Led ~ ..

Liên hệ

Camera GSK GSK-SP7310F-FHD hồng ngoại 3.0MP
GSK GSK-SP7310F-FHD

Camera GSK GSK-SP7310F-FHD hồng ngoại 3.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 1.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED..

Liên hệ

Camera GSK GSK-SP7313FW-IPC hồng ngoại 1.3MP
GSK GSK-SP7313FW-IPC

Camera GSK GSK-SP7313FW-IPC hồng ngoại 1.3MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK WIFI HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/3'' 1.3MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 24 Leds ~ 30 mét, Sma..

Liên hệ

Camera GSK GSK-SP7320D-IPC hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP7320D-IPC

Camera GSK GSK-SP7320D-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 2.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 18 SMD..

Liên hệ

Camera GSK GSK-SP7320F-FHD hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP7320F-FHD

Camera GSK GSK-SP7320F-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED..

Liên hệ

Camera GSK GSK-SP7320F-IPC hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP7320F-IPC

Camera GSK GSK-SP7320F-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 2.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 18 SMD..

Liên hệ

Camera GSK GSK-SP7330FW-IPC hồng ngoại 3.0MP
GSK GSK-SP7330FW-IPC

Camera GSK GSK-SP7330FW-IPC hồng ngoại 3.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK WIFI HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/3'' 3.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 24 Leds ~ 30 mét, Sma..

Liên hệ

Camera GSK GSK-SP7340F-FHD hồng ngoại 4.0MP
GSK GSK-SP7340F-FHD

Camera GSK GSK-SP7340F-FHD hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/3'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 4.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED -..

Liên hệ

Camera GSK GSK-SP7340F-IPC hồng ngoại 4.0MP
GSK GSK-SP7340F-IPC

Camera GSK GSK-SP7340F-IPC hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 4.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 18 SMD..

Liên hệ

Camera GSK GSK-SP7350F-IPC hồng ngoại 5.0MP
GSK GSK-SP7350F-IPC

Camera GSK GSK-SP7350F-IPC hồng ngoại 5.0MP

CAMERA NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI GSK-SP7350F-IPC– Cảm biến hình ảnh: 1/2.9” INCH 5.0MP – H.265+– Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED– Hồng ngoại: 18 SMD Le..

Liên hệ

Camera GSK GSK-SP7410F-FHD hồng ngoại 1.0MP
GSK GSK-SP7410F-FHD

Camera GSK GSK-SP7410F-FHD hồng ngoại 1.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 1.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED..

Liên hệ

Camera GSK GSK-SP7420C-IPC hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP7420C-IPC

Camera GSK GSK-SP7420C-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 2 Array Leds ~..

Liên hệ

Camera GSK GSK-SP7420F-FHD hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP7420F-FHD

Camera GSK GSK-SP7420F-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED..

Liên hệ

Camera GSK GSK-SP7420F-IPC hồng ngoại 2.0MP
GSK GSK-SP7420F-IPC

Camera GSK GSK-SP7420F-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 2.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 2 Arra..

Liên hệ

Hiển thị 1 đến 32 trong tổng số 74 (3 Trang)

Camera GSk


Cần tư vấn sản phẩm Camera GSK

Qua những thông tin sản phẩm trên, Công ty Thái Phong hy vọng đã giúp bạn chọn được Camera GSK đúng mục đích để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.
Nếu bạn cần thông tin thêm để chọn mua Camera GSK phù hợp vui lòng liên hệ để được tư vấn thêm.


Cách lắp đặt Camera GSK như thế nào, có dễ không ???

Cách lắp đặt Camera GSK rất đơn giản, mỗi sản phẩm đều có tài liệu hướng dẫn đi kèm, đồng thời khi đặt mua Camera GSK của công ty thì bộ phận kỹ thuật của công ty sẽ hướng dẫn lắp đặt hoàn chỉnh và sử dụng thành thạo.
Nhận lắp đặt Camera GSK tận nơi giá rẻ với chi phí thỏa thuận, hậu mãi tốt.


Lắp đặt trọn gói Camera GSK giá rẻ ở đâu và cần yêu cầu gì?

Dịch vụ lắp đặt trọn gói Camera GSK giá rẻ là một giải pháp hiệu quả hiện nay dành cho các doanh nghiệp, công ty, cá nhân, hộ gia đình… Camera GSK trở thành thiết bị ưa chuộng hàng đầu của mọi gia đình và các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Dịch vụ lắp đặt Camera GSK giá rẻ là nhu cầu tất yếu của các khách hàng hiện nay. Công ty Thái Phong luôn chú trọng sản phẩm chất lượng đảm bảo sử dụng và hoạt động hiệu quả dài lâu. Cùng đội ngũ kỹ thuật lành nghề, chuyên nghiệp, chu đáo với khách hàng.
Nắm bắt được nhu cầu cũng như những khó khăn của khách hàng, Công ty Thái Phong cung cấp gói lắp đặt Camera GSKtrọn bộ giá rẻ. Cam kết các chế độ bảo hành chính hãng, hậu mãi hấp dẫn. Giúp khách hàng yên tâm hơn trong suốt quá trình sử dụng.
Công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, lắp đặt Camera GSK cho Công ty, Doanh nghiệp, Shop thời trang, Khu phố, Tiệm vàng - Kim cương, Nhà xưởng, Khu công nghiệp, Công trình công cộng...
Tư vấn thi công, khảo sát lắp đặt tận nơi trong nhà, ngoài trời, tính toán chi phí và bảng giá thi công lắp đặt theo phương án tối ưu nhất, tiết kiệm chi phí tối đa.


HDSD Camera GSK - Cài đặt cấu hình, chia sẻ Camera GSK chính hãng

Tài liệu hướng dẫn cài đặt Camera GSK , cấu hình và chia sẻ Camera GSK , Hướng dẫn sử dụng Camera GSK, Phần mềm trên máy tính, Apps điện thoại từ xa qua Zalo, Facebook, Teamviewer, Ultraview.
Quý khách cần tìm hướng dẫn cài đặt sử dụng Camera GSK vui lòng download tại: Hướng dẫn sử dụng


Bảng giá bán Camera GSK giá rẻ nhất tại tp hcm và các tỉnh lân cận, Phân phối sỉ lẻ dự án thợ lắp đặt.

Liên hệ kinh doanh để có bảng báo giá Camera GSK mới nhất hiện tại.Mua Camera GSK ở đâu giá rẻ và có dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng tốt nhất ?

Công ty Thái Phongcửa hàng bán Camera GSK giá rẻ và hỗ trợ giao hàng tận nơi, an toàn, nhanh chóng.
Được sự ủy quyền làm đại lý cung cấp, lắp đặt và là công ty phân phối Camera GSK, cho nên Công ty Thái Phong cam kết sẽ là nơi bán Camera GSK giá rẻ, cùng với chiều chính sách và chế độ hậu mãi tốt nhất.
Nhanh tay liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất nếu bạn đang cần mua Camera GSK hoặc cần tư vấn xem Camera GSK nào chất lượng tốt

 • CAM KẾT BÁN HÀNG VÀ BẢO HÀNH
 • - Hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng
 • - Sản phẩm chính hãng mới 100%.
 • - Không bán hàng kém chất lượng
 • - Bảo hành bằng tem theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
 • - Đầy đủ phụ kiện đi kèm, tài liệu hướng dẫn sử dụng.
 • - Luôn có giá tốt cho thương mại và kỹ thuật
 • QUYỀN LỢI KHI MUA HÀNG
 • - Có ship COD toàn quốc.
 • - Kiểm tra sản phẩm tại nhà.
 • - Nhận hàng thanh toán tại nhà.
 • - Có lắp đặt tận nơi với chi phí thỏa thuận.
 • - Miễn phí giao hàng nội thành với đơn hàng > 3tr.
 • - Đăng ký thành viên để có cơ hội trở thành đại lý thân thiết.


Chuyên mua bán phân phối thi công lắp đặt Camera GSK giá rẻ, uy tín, hậu mãi tốt tại tphcm và các tỉnh lân cận

5
Chuyên : cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan như: lắp đặt camera quan sát , lắp đặt tổng đài điện thoại , Lắp đặt hệ thống báo trộm , thi công mạng nội bộ , Sửa chữa camera quan sát , Lắp đặt điện văn phòng , máy bộ đàm , máy chấm công , Bộ lưu điện , Lắp camera quan sát tại tphcm , Lắp báo trộm , Lắp máy chấm công , Lắp kiểm soát cửa ra vào , Lắp đặt bộ phát sóng wifi , Lắp đặt chuông cửa có hình , Lắp đặt máy chấm công , Lắp đặt hệ thống âm thanh , Bảo trì hệ thống camera an ninh , Sửa chữa camera quan sát , Sửa chữa tổng đài điện thoại ... thiết bị điện tử viễn thông cho gia đình, văn phòng, nhà máy, xưởng sản xuất, khách sạn, showroom, . . . đã có nhiều kinh nghiệm và đã thi công cho nhiều công trình cũng như những dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, , Cung cấp sản phẩm chính hãng, đa dạng cùng với chế độ hậu mãi tốt và lâu bền, chúng tôi hy vọng làm hài lòng với tất cả khách hàng.