J-Tech

Camera AHD J-Tech AHD3320B 2.0 Megapixel
J-Tech AHD3320B

Camera AHD J-Tech AHD3320B 2.0 Megapixel

 J-Tech AHD3320B (2MP / Human Detect / Face ID) - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face ID..

406.000580.000

Camera AHD J-Tech AHD5250B 2.0 Megapixel
J-Tech AHD5250B

Camera AHD J-Tech AHD5250B 2.0 Megapixel

 J-Tech AHD5250B (2MP / Human Detect / Face ID) - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face ID..

490.000700.000

Camera AHD J-Tech AHD5270B 2.0 Megapixel
J-Tech AHD5270B

Camera AHD J-Tech AHD5270B 2.0 Megapixel

 J-Tech AHD5270B (2MP / Human Detect / Face ID) - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face ID..

406.000580.000

Camera AHD J-TECH AHD5700B 2.0 Megapixel
J-Tech AHD5700B

Camera AHD J-TECH AHD5700B 2.0 Megapixel

 J-Tech AHD5700B (2MP / Human Detect / Face ID ) - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face I..

448.000640.000

Đầu ghi camera IP J-Tech UHD8209
J-Tech UHD8209

Đầu ghi camera IP J-Tech UHD8209

 J-Tech UHD8209 (Face ID/Human Detect/HDMI 1K/H.265++) - Human Detect giúp phát hiện chuyển động của Người,    bỏ qua chuyển động của t..

1.134.0001.620.000

Đầu ghi camera IP J-Tech UHD8216
J-Tech UHD8216

Đầu ghi camera IP J-Tech UHD8216

 J-Tech UHD8216 (Face ID/Human Detect/HDMI 4K/H.265++) - Human Detect giúp phát hiện chuyển động của Người,    bỏ qua chuyển động của t..

1.302.0001.860.000

Đầu ghi camera IP J-Tech UHD8232 32 kênh
J-Tech UHD8232

Đầu ghi camera IP J-Tech UHD8232 32 kênh

 J-Tech UHD8232 (Face ID / Human Detect / HDMI 4K / H.265++ ) Giá bán kèm ít nhất 17 camera IP - Human Detect giúp phát hiện chuyển động của Ngườ..

2.590.0003.700.000

Đầu ghi Camera J-Tech HYD4116 16 kênh AHD/TVI/CVI
J-Tech HYD4116

Đầu ghi Camera J-Tech HYD4116 16 kênh AHD/TVI/CVI

Đầu ghi Camera J-Tech HYD4116 J-TECH HYD4116 ( 1*Sata ) J-TECH HYD4216 ( 2*Sata ). 16CH AHD/TVI/CVI (2MP). 8CH AHD (2MP) + 8CH IPC (1.3MP) . 8CH ..

2.450.0003.500.000

Đầu ghi Camera J-Tech HYD4204 AHD/TVI/CVI
J-Tech HYD4204

Đầu ghi Camera J-Tech HYD4204 AHD/TVI/CVI

Đầu ghi Camera J-Tech HYD4204 J-TECH HYD4204 ( H.264+ / 2*Sata ). 4CH AHD/TVI/CVI (2MP) . 2CH AHD (1.3MP) + 2CH IPC (1MP) . 12CH IP (1.3MP) / 8CH..

840.0001.200.000

Đầu ghi Camera J-Tech HYD4216 16CH AHD/TVI/CVI
J-Tech HYD4216

Đầu ghi Camera J-Tech HYD4216 16CH AHD/TVI/CVI

Đầu ghi Camera J-Tech HYD4216 2*Sata J-TECH HYD4116 ( 1*Sata ) J-TECH HYD4216 ( 2*Sata ). 16CH AHD/TVI/CVI (2MP). 8CH AHD (2MP) + 8CH IPC (1.3MP) ..

3.010.0004.300.000

Đầu ghi Camera J-Tech HYD4304 AHD/TVI/CVI
J-Tech HYD4304

Đầu ghi Camera J-Tech HYD4304 AHD/TVI/CVI

Đầu ghi Camera J-Tech HYD4304 4CH*4MP / H.264+ J-TECH HYD4304 (5MP / HDMI 1K / H.265) Giá bán kèm ít nhất 2 camera AHD Giá bán không kèm camera. ..

1.358.0001.940.000

Đầu ghi Camera J-Tech HYD4308 8CH AHD/TVI/CVI
J-Tech HYD4308

Đầu ghi Camera J-Tech HYD4308 8CH AHD/TVI/CVI

Đầu ghi Camera J-Tech HYD4308 8CHx4MP / H.264+ J-TECH HYD4308 (5MP / HDMI 1K / H.265). 4CH*5MP (AHD/TVI/CVI) / 4CH*5MP (IP) / 16CH*2MP (IP) . 2CH*2MP ..

1.736.0002.480.000

Camera J-Tech AHD3320E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID
J-Tech AHD3320E

Camera J-Tech AHD3320E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID

Camera J-Tech AHD3320E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face I..

546.000780.000

Camera J-Tech AHD3320E0 5.0 Mp
J-Tech AHD3320E0

Camera J-Tech AHD3320E0 5.0 Mp

Camera J-Tech AHD3320E0 5.0 Mp - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face ID nhận diện khuôn mặt, tìm vid..

476.000680.000

Camera J-Tech AHD5250E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID
J-Tech AHD5250E

Camera J-Tech AHD5250E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID

Camera J-Tech AHD5250E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face I..

616.000880.000

Camera J-Tech AHD5250E0 5.0 Mp
J-Tech AHD5250E0

Camera J-Tech AHD5250E0 5.0 Mp

Camera J-Tech AHD5250E0 5.0 Mp - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face ID nhận diện khuôn mặt, tìm vid..

546.000780.000

Camera J-Tech AHD5270E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID
J-Tech AHD5270E

Camera J-Tech AHD5270E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID

Camera J-Tech AHD5270E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face I..

546.000780.000

Camera J-Tech AHD5270E0 5.0 Mp
J-Tech AHD5270E0

Camera J-Tech AHD5270E0 5.0 Mp

Camera J-Tech AHD5270E0 5.0 Mp - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face ID nhận diện khuôn mặt, tìm vid..

476.000680.000

Camera J-Tech AHD5278B 2.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID
J-Tech AHD5278B

Camera J-Tech AHD5278B 2.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID

Camera J-Tech AHD5278B 2.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face I..

420.000600.000

Camera J-Tech AHD5278E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID
J-Tech AHD5278E

Camera J-Tech AHD5278E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID

Camera J-Tech AHD5278E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face I..

560.000800.000

Camera J-Tech AHD5278E0 5.0 Mp
J-Tech AHD5278E0

Camera J-Tech AHD5278E0 5.0 Mp

Camera J-Tech AHD5278E0 5.0 Mp - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face ID nhận diện khuôn mặt, tìm vid..

490.000700.000

Camera J-Tech AHD5280B 2.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID
J-Tech AHD5280B

Camera J-Tech AHD5280B 2.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID

Camera J-Tech AHD5280B 2.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face I..

434.000620.000

Camera J-Tech AHD5280E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID
J-Tech AHD5280E

Camera J-Tech AHD5280E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID

Camera J-Tech AHD5280E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face I..

574.000820.000

Camera J-Tech AHD5280E0 5.0 Mp
J-Tech AHD5280E0

Camera J-Tech AHD5280E0 5.0 Mp

Camera J-Tech AHD5280E0 5.0 Mp - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face ID nhận diện khuôn mặt, tìm vid..

504.000720.000

Camera J-Tech AHD5285B 2.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID
J-Tech AHD5285B

Camera J-Tech AHD5285B 2.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID

Camera J-Tech AHD5285B 2.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face I..

448.000640.000

Camera J-Tech AHD5285E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID
J-Tech AHD5285E

Camera J-Tech AHD5285E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID

Camera J-Tech AHD5285E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face I..

574.000820.000

Camera J-Tech AHD5285E0 5.0 Mp
J-Tech AHD5285E0

Camera J-Tech AHD5285E0 5.0 Mp

Camera J-Tech AHD5285E0 5.0 Mp - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face ID nhận diện khuôn mặt, tìm vid..

518.000740.000

Camera J-Tech AHD5700E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID
J-Tech AHD5700E

Camera J-Tech AHD5700E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID

Camera J-Tech AHD5700E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face I..

588.000840.000

Camera J-Tech AHD5700E0 5.0 Mp
J-Tech AHD5700E0

Camera J-Tech AHD5700E0 5.0 Mp

Camera J-Tech AHD5700E0 5.0 Mp - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face ID nhận diện khuôn mặt, tìm vi..

518.000740.000

Camera J-Tech AHD5700EL0 5.0 Mp / Led sáng
J-Tech AHD5700EL0

Camera J-Tech AHD5700EL0 5.0 Mp / Led sáng

Camera J-Tech AHD5700EL0 5.0 Mp / Led sáng - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face ID nhận diện khuôn..

518.000740.000

Camera J-Tech AHD5700L 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID / Led sáng
J-Tech AHD5700L

Camera J-Tech AHD5700L 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID / Led sáng

Camera J-Tech AHD5700L 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID / Led sáng - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg..

420.000640.000

Camera J-Tech AHD5703E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID
J-Tech AHD5703E

Camera J-Tech AHD5703E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID

Camera J-Tech AHD5703E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face I..

602.000860.000


 • Sản phẩm mới 100%, chính hãng
 • Bảo hành, bằng tem / sdt mua hàng
 • 7 ngày đổi trả chính sách đổi trả
 • Hỗ trợ kỹ thuật từ xa
 • Có lắp đặt tận nơi với chi phí thỏa thuận.
 • Giao hàng nhanh chóng, Ship COD toàn quốc, Free ship tại HCM đơn hàng > 3tr
 • Giá trên chỉ tham khảo với một số sản phẩm. Luôn có giá ưu đãi, chiết khấu cho đại lý, kỹ thuật, số lượng lớn và bạn hàng thân thiết >>> đăng ký thành viên
 • Uy tín, chất lượng hoàn tiền 100% nếu không đúng mô tả.

Những câu hỏi thường gặp

Mua J-Tech ở đâu giá rẻ và có dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng tốt nhất ?

Công ty Thái Phongcửa hàng bán J-Tech giá rẻ và hỗ trợ giao hàng tận nơi, an toàn, nhanh chóng.
Được sự ủy quyền làm đại lý cung cấp, lắp đặt và là công ty phân phối J-Tech, cho nên Công ty Thái Phong cam kết sẽ là nơi bán J-Tech giá rẻ, cùng với chiều chính sách và chế độ hậu mãi tốt nhất.
Nhanh tay liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất nếu bạn đang cần mua J-Tech hoặc cần tư vấn xem J-Tech nào chất lượng tốt

 • CAM KẾT BÁN HÀNG VÀ BẢO HÀNH
 • - Hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng
 • - Sản phẩm chính hãng mới 100%.
 • - Không bán hàng kém chất lượng
 • - Bảo hành bằng tem theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
 • - Đầy đủ phụ kiện đi kèm, tài liệu hướng dẫn sử dụng.
 • - Luôn có giá tốt cho thương mại và kỹ thuật
 • QUYỀN LỢI KHI MUA HÀNG
 • - Có ship COD toàn quốc.
 • - Kiểm tra sản phẩm tại nhà.
 • - Nhận hàng thanh toán tại nhà.
 • - Có lắp đặt tận nơi với chi phí thỏa thuận.
 • - Miễn phí giao hàng nội thành với đơn hàng > 3tr.
 • - Đăng ký thành viên để có cơ hội trở thành đại lý thân thiết.

Cách lắp đặt J-Tech như thế nào, có dễ không ???

Cách lắp đặt J-Tech rất đơn giản, mỗi sản phẩm đều có tài liệu hướng dẫn đi kèm, đồng thời khi đặt mua J-Tech của công ty thì bộ phận kỹ thuật của công ty sẽ hướng dẫn lắp đặt hoàn chỉnh và sử dụng thành thạo.
Nhận lắp đặt J-Tech tận nơi giá rẻ với chi phí thỏa thuận, hậu mãi tốt.


Bảng giá bán J-Tech giá rẻ nhất tại tp hcm và các tỉnh lân cận, Phân phối sỉ lẻ dự án thợ lắp đặt.

Liên hệ kinh doanh để có bảng báo giá J-Tech mới nhất hiện tại.


Chuyên mua bán phân phối thi công lắp đặt J-Tech giá rẻ, uy tín, hậu mãi tốt tại tphcm và các tỉnh lân cận

5
DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP
Chuyên : cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan như: lắp đặt camera quan sát , lắp đặt tổng đài điện thoại , Lắp đặt hệ thống báo trộm , thi công mạng nội bộ , Sửa chữa camera quan sát , Lắp đặt điện văn phòng , máy bộ đàm , máy chấm công , Bộ lưu điện , Lắp camera quan sát tại tphcm , Lắp báo trộm , Lắp máy chấm công , Lắp kiểm soát cửa ra vào , Lắp đặt bộ phát sóng wifi , Lắp đặt chuông cửa có hình , Lắp đặt máy chấm công , Lắp đặt hệ thống âm thanh , Bảo trì hệ thống camera an ninh , Sửa chữa camera quan sát , Sửa chữa tổng đài điện thoại ... thiết bị điện tử viễn thông cho gia đình, văn phòng, nhà máy, xưởng sản xuất, khách sạn, showroom, . . . đã có nhiều kinh nghiệm và đã thi công cho nhiều công trình cũng như những dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, , Cung cấp sản phẩm chính hãng, đa dạng cùng với chế độ hậu mãi tốt và lâu bền, chúng tôi hy vọng làm hài lòng với tất cả khách hàng.